djelatniki / dolgozók struka / szak
Baloghné Kelemen Zita óvodapedagógus
Farkas Leventéné felsőfokú óvónő
óvodapedagógus
horvát nemzetiségi óvodapedagógus
szakvizsgázott pedagógus
közoktatási vezető
Koósné Egresits Katalin óvodapedagógus
szakvizsgázott pedagógus-gyógytestnevelő
horvát nemzetiségi óvodapedagógus
Kovácsné Grubits Marianna óvodapedagógus
Környei Jolán óvodapedagógus
szociálpedagógus
Valkó Anna Laura óvodapedagógus
Walter Csilla óvodapedagógus
szakvizsgázott pedagógus-fejlesztőpedagógus
horvát nyelv és irodalom szakos tanár
Wéberné Gergics Margit horvát nyelvű óvodapedagógus
Gáti Nikolett csecsemő és kisgyermekgondozó
Csikó Gézáné dajka
Tóth Ferencné dajka
Vertetitsné Ivánkovics Marietta dajka