A horvátok vezetik az óvodát is / Hrvati peljadu i čuvarnicu

Od 1. septembra Hrvatska samouprava u Koljnofu pelja i mjesnu čuvarnicu. 83 dica su podiljena u četire grupe, za nje se skrbi osam odgojiteljic. Jur pred dvimi ljeti je Hrvatska samouprava preuzela upravljanje osnovne škole Mihovil Naković u Koljnofu. Jur onda su premišljavali i o pitanju je li bi preuzeli i čuvarnicu.

Szeptember elsejével a Horvát Önkormányzat vezeti a helyi óvodát is Kópházán. 83 gyerek van felosztva négy csoportra, akikért nyolc pedagógus felel. A Horvát Önkormányzat már két éve vette át a Nakovich Mihály Általános Iskola fenntartását. Már annak idején gondolkodtak az óvoda átvételének a kérdésén.

Osnovna škola i čuvarnica sada pod jednim krovom
Az Általános Iskola valamint az Óvoda egy fedél alatt

 

Ljetos su konačno dostali dozvolu za složenje osnovne škole i čuvarnice pod jedan krov, je rekla predsjednica Hrvatske samouprave u Koljnofu, Ingrid Klemenšić u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Idén sikerült megkapni az engedélyt arra, hogy az Általános iskola és az Óvoda egy fedél alá kerülhetett, mondta Kópháza Horvát Önkormányzatának az elnöke Klemensits Ingrid az osztrák ORF (rádió-televízió) szerkesztőségének.

 

 

Poboljšati izobrazbu na hrvatskom jeziku
Javítani a horvát nyelven történő képzést

Novom strukturom da kanu dostignuti da se jur i dica u čuvarnici bolje moru školovati u hrvatskom jeziku. Nadalje kanu ovim putem i poboljšati komunikaciju s roditelji, tako Ingrid Klemenšić.

Az új struktúrával azt szeretnék elérni, hogy a picik már az óvodában jobban megismerkedjenek a horvát nyelvvel. Továbbá a szülőkkel való kommunikációt szeretnék javítani Klemensits Ingrid szavai alapján.

 

Do sada je općina Koljnof peljala mjesnu čuvarnicu, ku su pred dvimi ljeti temeljito renovirali.

Ezidáig a Kópháza Önkormányzat alá tartozott az óvoda, melyet két évvel ezelőtt teljesen felújítottak.

to top