Az iskolai hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztató nap kijelölése

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Egyházak, Gyülekezetek, Egyházi Jogi Személyek!

 

Az iskolai hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan kijelölt tájékoztató nap időpontjáról a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személyeket és az érintett szülőket az iskola igazgatójának tájékoztatni kell.

 

Ennek megfelelően értesítem Önöket, hogy a 20/ 2012. EMMI rendelet 182. /A §- alapján* az iskolai hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos

 tájékoztató nap intézményünkben kijelölt időpontja:

  1. március 13. kedd 16.00

( földszinti horvátterem)

 

Ebben az időpontban az egyházi jogi személyek – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást  milyen módon szervezi meg.

 

A tájékoztatás a következő (2018/19-es) tanévben 1-8. osztályba lépő tanulókat és szüleiket érinti, ezért a tájékoztató napra őket várjuk.

 

A tájékoztatót követően az egyházak, gyülekezetek megjelent képviselői szívesen válaszolnak a feltett kérdésekre.

 

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatásához kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

Kópháza, 2018.03.06.

 

Tisztelettel:

Sárközi Ágnes

igazgató

 

to top