Büvösvölgy-tábor

  2022.05.06.

Ingyenes napközis nyári táborok 11-14 éveseknek 2022 nyarán Budapesten, Debrecenben és Sopronban

Stúdiómunkával, kézműves foglalkozásokkal, kültéri mozgásos játékokkal várjuk a gyerekeket.

https://buvosvolgy.hu/tabor?fbclid=IwAR3kRppKfuecsuhaSwMvnWtypwODrSIl_yHhgiNgqHuhNt8Lh0MRoXsHVZM

 

  2022.05.03.

  2022.05.02.

  2022.04.26.

  2022.04.14.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából negyedikeseink verssel készültek.

Povodon Dana mađarske poezijesu su se učeniki četvrtoga razreda pripremili s pjesmicom.

  2022.04.11.

  2022.03.29.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU
Általános iskolai és óvodai beiratás

  2022.03.29.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a

2022/2023-as tanévre történő

 

ÓVODAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor az óvodában :

 

 1. április 19. (kedd) 7.00 – 15.00 óra között
 2. április 20. (szerda) 7.00 – 17.00 óra között

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor az ISKOLÁBAN:

 

 1. április 21. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között
 2. április 22. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

 • a saját személyi igazolványát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
 • a gyermek TAJ kártyáját
 •  a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
 • nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
 • az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet a kormányablaknál kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

 

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról
 • nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
 • nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Payrits Mariann hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
 • Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
 • A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

 

Čestitamo!
Gratulálunk!

  2022.03.15.

Iskolánk három nyolcadikos tanulója: Brieber Jázmin, Gergelyffy Félix , Szalontai Máté március 10-én részt vett a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola szóbeli német nyelvi versenyén.

Jázmin második helyezést ért el. Gratulálunk!

Zanimanje za naše buduće prvaše
Ovi-suli

  2022.03.11.

Naša škola kot i svako ljeto poziva sve zainteresirane na zanimanje, kade se znaju naši budući prvaši upoznati sa školom i učitelji.
Iskolánk, ahogy minden évben, idén is várja az érdeklődőket az elsősök számára szervezett ovi- suli foglalkozásokra.

to top