Gradišćanske veze Nikole Šubića / Zrínyi Miklós várvidéki kapcsolatai

Prilikom 450. obljetnice smrti Nikole Šubića Zrinskoga će Hrvatsko kulturno društvo podignuti spomenploču Nikoli na kaštelu u Eberavi, ka je bila u Zrinskom imanju. Branitelj grada Sigeta je naime imao privatne veze u Eberavu. Nikoli IV. Zrinskomu i padu Sigeta pred 450. ljeti je posvećen i znanstvenij kolokvij, koga danas četvrtak priredjuje Hrvatska akademska zajednica u Beču.

 

Nikola Šubić Zrinski se po drugi put 1564. ljeta oženio u Eberavi s Evom von Rosenberg. Iz prvoga hištva s Anom Frankopan je imao 14 dice. Ženska dica su se školovala kod Baćanijev u Novom Gradu, je rekao predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva, Stanko Horvat.

Povijesni detalj, koga je otkrio Franjo Pajrić iz Koljnofa, će se istaknuti otkrivanjem spomenploče na kaštelu Eberava 10. decembra 2016. ljeta. Uza to će biti i mali koncert. Jur početkom septembra su u Šopronu priredili izložbu o Zrinskiji.

Spominak na pad Sigeta 1566. ljeta

 

Ugarska i Hrvatska svečuju ljetos 450. obljetnicu bitke kod Sigeta. Opsada tvrdjave Sigeta durala je od 5. augusta do 7. septembra 1566. ljeta. Zapovidnik i branitelj Sigeta, Nikola Šubić Zrinski se sa svojimi vojaki, ki su većinom bili Hrvati, nije kanio podati Turkom. Po misec dan dugoj opsadi je Zrinski s manjim brojem još živih vojakov provalio iz tvrdjave i je poginuo u boju. Tokom opsade je umro i sultan Sulejman I. zvani Veličanstveni.

Zrinski je sa svojom žilavom obranom spasio Ugarsku, Hrvatsku i Austriju od pada u turske ruke. Nadmoćna turska vojska je po veliki gubitki odustala od plana, da ide dalje do Beča. Ov dogodjaj je ada značajan i za Austriju, naglašava Horvat, ar su Turki svojom vojskom donle šestkrat bili pokusili dojti do Beča. Stoprv 1683. ljeta, ada 117 ljet kašnje je opet došlo do druge turske opsade Beča.

to top