Karneval u Rijeki s Koljnofci / Rijekai karnevál a kópháziakkal

Noćas se je grupa od 45 Koljnofcev i ljudi iz drugih sel u Ugarskoj vrnula od Karnevala u Rijeki. Sudjelivala je pri jednom od najposebnijih karnevalov u Europi. Prik 10.400 sudionikov u 110 grupa sa 74 alegorijskimi koli je defiliralo kroz Rijeku.

Koljnofci su pred ljeti i aktivno sudjelivali pri povorki. Ali karneval da je u medjuvrimenu nastao tako profesionalan, da bi bila potribna najmanje grupa od 120 do 130 akterov, ka bi mogla nastupiti pri povorki, je rekao Franjo Pajrić.

On predvidja organizirati tako veliku grupu ljudi, s kom bi gradišćanski Hrvati mogli nastupiti pri karnevalu, koga su ljetos u Rijeki priredili po 34. put.

to top