Koljnofska dica na boravku u Hrvatskoj

Školari Osnovne škole Mihovil Naković u Koljnofu su utorak otputovali na jedan tajedan u Dramalj blizu Crikvenice. „Biseri mora“ se zove projekt koga financira Hrvatska samouprava Koljnofa kot obdržavatelj škole podupiranjem ministarstva ljudskih resursov.

Učitelji ćedu u okviru boravka dici prirediti tečaj hrvatskoga jezika i različne aktivnosti kot su to hrvatski karaoke, folklor i narodne jačke Hrvatske. Uza to ćedu otputovati u Vrbnik i u Jurandvor kraj Baške, da si pogledaju kopiju Bašćanske ploče.

to top