Metodička konferencija za čuvarničarke
Metodikai konferencia- bázisintézményi program

Metodička konferencija za čuvarničarke
Óvónők számára szervezett Metodikai konferencia

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
Bázisintézményeként működik. Ennek keretében 2018. március 7-én az óvónők számára
Metodikai konferenciát szerveztünk ausztriai kollégák,- Kornelija Berlakovich pedagógiai
szakértő és Nicole Varga óvónő-vezetésével. .
Rendezvényünkön a helyieken kívül hét környékbeli nemzetiségi óvoda pedagógusa vett
részt. A program a nemzetiségi oktatáshoz nyújtott segítséget módszertani műhely keretében.
A szakemberek gyakorlati példákon keresztül, sokféle segédanyag bemutatásával osztották
meg pedagógiai, módszertani, didaktikai tapasztalataikat a résztvevőkkel. Nagyon sok kreatív
technikát, különféle mesepedagógiai módszereket, zenei anyagot mutattak be, bővítve ezzel a
résztvevők szakmai eszköztárát.
Rendezvényünkön a horvát nemzetiségű gyakorló óvónőkön, tanítókon kívül részt vett a
Nemzetiségi POK két referense is.
A résztvevők jelezték, hogy szívesen vennék, ha ezt a fajta módszerteni műhelyt évente
rendszeresen megszerveznénk, mert nagy segítséget jelent a tudásmegosztás az óvodai
munkában.
A horvát nyelvi anyagok, módszertani segédletek ritkák, nehezen elérhetők a
szakirodalomban, így a tapasztalatcsere segítségével különösen értékes, eredményes,
prosperáló együttműködés alakulhat ki az óvodák között.

A képeket Horváth Tímea készítette.

 

to top