Najave u hrvatskoj školi u Sambotelu / Horvát iskola Szombathelyen

Hrvatska škola u novom odgojno-obrazovnom centru u Sambotelu vabi za školare. Konkretno to djelaju s akcijom „Nudim ti školu“, ka će još durati do upisov u školu u marcu. Pri akciji priredjuju dva dane u misecu kot dan otvorenih vrat.

Ravnatelj Hrvatskoga školskoga centra u Pečuhu i zastupnik u Državnoj hrvatskoj samoupravi je Gábor Győrvári.

Vabiti za školare na igrajuć način
S akcijom „Nudim ti školu“ kanu na igrajuć način butiti volju dice i roditeljev da se upišu u školu. Po upisivanjem ćedu školari jur pred novim školskim ljetom redovito, svaki drugi do treti tajedan, dojti u školu za upoznavanje, tako Győrvári

Učiteljice iz Pečuha
Za sada ćedu učiteljice iz Pečuha dojti u Sambotel. S početkom školskoga ljeta ćedu imati vlašće učiteljice ke stalno podučavaju u Sambotelu. Školski program je dvojezičan, i to na hrvatskom i ugarskom jeziku.

Škola stavi školarom kompjutore na raspolaganje
Škola se je potrudila djelati na digitalnoj tehnologiji na suvrimenom standardu. Jedan dio obrazovnih materijalov su sami izdjelali u sklopu s europskim projektom, druge školske podloge jur postoju, veli Gábor Győrvári. Momentano još prevadjaju ugarske školske knjige. Pomoću digitalne tehnologje imaju mogućnost ljuto dojti do hrvatskih podlogov za podučavanje.

Hrvatska čuvarnica jur od septembra 2016. ljeta
Jur od septembra 2016. ljeta peljaju hrvatsku čuvarnicu u novom hrvatskom školskom centru. Pelja ga Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj kot filijalu Hrvatskoga školskoga centra Miroslava Krleže u Pečuhu.

 

to top