Osječani neka podučavaju u Koljnofu / Eszékiek tanítsanak Kópházán

Dvojezična škola i čuvarnica Mihovila Nakovića u Koljnofu se je ov tajedan dogovarala s peljači Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišća Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka o suradnji na različni područji. Tako i o mogućnosti da študenti iz osječkoga fakulteta svoj praktikum apsolviraju u koljnofskoj školi i čuvarnici.

Kot je rekla direktorica Agica Sárközi, su primili srijedu 14. decembra zastupnike Fakulteta iz Osijeka na čelu s dekanom Damirom Matanovićem, prodekanicom za podučavanje Vesnicom Mlinarević i prodekanicom za razvojno-stručno djelo Eminom Berbić Kolar.

Zastupniki iz Osijeka da su bili jur ranije u Koljnofu i upoznali mnoge kulturne aktivnosti, tako da su ponudili suradnju.

 

Konkretno su se dogovorili, da ćedu u januaru 2017. ljeta u Koljnofu prirediti seminar za usavršavanje učiteljev i pedagogov. Predavanja bi držali stručnjaki osječkoga fakulteta, ki bi s pedagogi iz ugarskoga i austrijanskoga dijela Gradišća podiliti svoja iskustva, je rekla Agica Sárközi.

Študenti, učitelji i odgojitelji za školu i čuvarnicu

Centralna tema razgovorov je bila mogućnost, da študenti učiteljskoga i odgojiteljskoga studija u Osijeku načinu svoj praktikum u Koljnofu. Po riči direktori Sárközi su dica znanto već motivirana učiti i školovati se po hrvatsku, ako su konfrontirana s učiteljicom ili odgojiteljicom ka, ne zna ugarski, nego samo hrvatski.

Većljetna suradnja s Vukovinom

Centralna škola Vukovina u blizini Zagreba ima potpisan ugovor, da pedagogi ki dojdu na dva tajedne u Koljnof dostaju plaću iz Hrvatske, a Hrvatska plaća i učitelje zamjenike ki pak preuzmu podučavanje u Vukovini. Tu većljetnu suradnju, ka se je automatizirala, na svaki način kanu pridržati, je rekla Sárközi.

Suradnja s Osijekom bi omogućila da študenti dojdu misec dan dugo u Koljnof, a učitelji i odgojitelji znamda na semestar ili na cijelo ljeto. Koljnofska stran bi preuzela stroške za smještaj i hranu, a još bi morali najti mogućnost, da Hrvatske preuzme plaću za učitelje. Ako se to ne ugoda bi morari iskati i mogućnost financiranja iz kakovih fondov, je rekla direktorica dvojezične škole Mihovil Naković. Toj školi su ljetos pridružili i čuvarnicu.

to top