Óvodai beiratkozás / Upisivanje u čuvarnicu

Közlemény a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről
Tájékoztatom a Tiszteli Szülőket, hogy Kópháza önkormányzata által fenntartott óvodánkba a gyermekeket a .15/2016-os nevelési évre 2015. április 16-17. napján (csütörtök-péntek) 8,00-12,00 óra között lehet beíratni (a Polgármesteri Hivatalban).
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három éves korra változik: a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8,2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától.(2015. szeptember 1.) óvodai foglalkozásokon köteles résit venni. Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2015. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és Óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 201512016-os nevelési évre beiratkozhatnak azok a gyermekek, akik 2015.09.01. és 2016.08. • 31-e között töltik be a harmadik életévüket, illetve 2,5 évesen szeretnék megkezdeni óvodai életüket, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítói és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája)
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

20150409 CUVARNICA-OVI upisivanje-beiratkozas

to top