Početak putovanja po staza naših starih

U petak u dvi ura rano je iz Koljnofa krenula grupa ljudi, ka će u dojdući deseti dani biti na putu po staza starih hrvatskih iseljenikov. Karavana Hrvatov će otpodne oficijelno početi svoje putovanje u Bakru u blizini Rijeke na hrvatskom morju.

Grupa od kih 20 ljudi će zutra subotu postati u varošu Grobniku u Hrvatskoj, ar grobnička Katedra Čakavskoga sabora jur nekoliko ljet dugo sudjeluje sa šopronskom Katedrom Čakavskoga sabora. Karavana će se zaustaviti i u Delnica i Vrbovskom. „Ovi varošići”, je rekao organizator Karavane, Franjo Pajrić, “ležu na stari cesta, po ki su se i naši furmani iz Gradišća vozili do Rijeke.”

Potom će grupa pohoditi Ozalj i Vivodinu kot i Draganić, u prvom redu zbog tamošnjega lokaliteta Gradišće. Karavana će postati kašnje u Vukovoj Gorici, Zaprešiću, Šenkovcu, a plavčicom kanu otploviti prik Mure.

 

Iz Koljnofa do najsjevernije točke selidbenoga vala

Iz Zalske županije u Ugarskoj ćedu se odvesti u Željeznu županiju mimo Sambotela, kade je mučeničkom smrću poginuo veliki panonski svetac Sv. Kvirin. U Gradišću će karavana postati u Kalištrofu i Bajngrobu a pogledat će si veliku ruševinu na Landžeru.

Prik Koljnofa, tvrdjave Devin u Slovačkoj i Požona će karavana putovati u Brno u Českoj, a završna točka je Mokry Háj na sjeverozapadu Slovačke. To mjesto se po ugarsku zove Horvátberek i je najsjevernija točka selidbenoga vala iz 16. stoljeća, do ke su došli Hrvati.

Povezivanje Hrvatov i spominak na selidbu

Nakana karavane, ku ljetos priredjuju po treti put je, da se povežu Hrvati s Gradišćanskimi Hrvati i da se spomene seljenja današnjih Gradišćanskih Hrvatov pred pol tisućljeća u krajine, u ki danas još živu. Kot je rekao Franjo Pajrić ćedu deset dan dugo biti na putu od Jadranskoga morja do srca Europe da grupi nastanu jasnije dimenzije seljenja preocev pred pol tisućljeća.

Pri projektu sudioniki putuju krez različne države. Dijelom idu piše i na konji, pri jačenju i tancanju. 2015. ljeta su putovanje pratili dva novinari Hrvatske radio i televizije HRT. Oni su sudioniki sprohadjali kamerom i o tom načinjili televizijski dokumentarac – vidi vist: Dokumentarac o „Staza naših starih“. Tadašnja karavana je završila u Českoj – vidi vist: Po staza naših starih u Nikišporku.

 

to top