Povijest Koljnofa u slikama / Kópháza története képekben

Naši učenici pod vođstvom nastavnice Alojzije Póczáné Németh su sakupljali stare fotografije po selu. Posjetili su Koljnofčane, starosjedioce koji znaju tko je na slikama, kakvi su bili običaji, i događaji su ovjekovječeni na fotografijama i marljivo su zabiljeležili sve informacije.

Tanulóink Póczáné Németh Alojzia tanárnőve régi fényképeket gyűjtöttek a faluban. Meglátogatták az őslakosokat akik még tudják kik vannak a képeken és milyen szokások és események vannak megörökítve a képeken és szorgalmasan lejegyeztek minden információt.

 

Na natječaju Ministarstva ljudskih resursa su dobili novčanu potporu, čime su finansirali izdavanje ovog fotoalbuma. Listajući ovu knjigu čitatelj može doživiti povratak u prošlost i vizualno upoznati život, običaje i ljude Koljnofa.

Az Emberi Erőforrás Minisztériumától elnyert pályázat összegéből kiadták ezt a kiadványt. Lapozva ezt a kiadványt, az olvasó átélheti a múltba való utazást, vizuálisan megismerheti a rég múlt idők embereit, az ő életüket, szokásaikat.

 

Važno je istaknuti da je cijeli sakupljeni materijal rezultat učeničkog rada.
Fontos kiemelni, hogy az egész összegyűjtött anyag, tanulói munka eredménye.

Zahvaljujemo učenicima: Krisztini Fátrai, Kitti Keméndy, Gréti Nagy, Natáliji Naubauer, Dorotti Vígh i Anni Zsiros. One su već srednjoškolci, ali su aktivno sudjelovale u sakupljanju materijala.
Köszönetet mondunk Fátrai Krisztinának, Keméndy Kittinek, Nagy Grétának, Neubauer Natáliának, Vigh Dorottinak, Zsiros Annának. Ők már középiskolások, da aktívan résztvettek az agyag gyűjtésében.

U 2016/2017. školskoj godini rad su nastavili učenici sedmog razreda: Balázs Szalai, Ágota Máté, Aliz Boros, Réka Supik, Szabina Visi, Virág Erdősi, Hanna Michtits, Lili Grubits, Márton Payrits i Márk Szendi.
A 2016./2017 iskolaévben a munkát a hetedikesek folytatták: Szalai Balázs, Máté Ágota, Boros Alíz, Supik Réka, Visi Szabina, Erdősi Virág, Michtits Hanna, Grubits Lili, Payrits Márton és Szendi Márk.

Posebna zahvala Dr. Ferenc Payritsu, ravnateljici Agici Sárközi i nastvnicama Ingrid Klemensits i Biserki Brindzi, te mlađem Gezi Völgyi za pomoć u sakupljačkom radu i prijevodu.
Külön köszönet Dr. Payrits Ferencnek, Sárközi Ágnes igazgató asszonynak, Klemensits Ingridnek, Brindza Gyöngyinek, továbbá ifjú. Völgyi Gézának a segítségért a gyűjtésben és a fordításban.

Zahvala i Esteri Horvat za tehničku pomoć u pisanju natječaja.
Köszönet Horváth Eszter tanárnőnek a pályázatírás technikai részének lebonyolításáért.

to top