Proširenje škole u Koljnofu / A kópházi iskola bővítése

U Koljnofu obnavljaju i adaptiraju osnovnu školu Mihovila Nakovića. Tim da su se lani dica čuvarnice preselila u obnovljenu i povećanu čuvarnicu, su u školi nastale slobodne prostorije, ke sada renoviraju.

Nove prostorije da su bile potribne, ar imaju velike razrede, je rekla direktorica koljnofske škole, Agica Sarközi.

 

Premalo razredov za velik broj dice

U prvom razredu na primjer imaju 26 dice. Oni bi bili morali smanjiti broj dice u neki predmeti, ča da nisu mogli zbog manjkanja dodatnih razredov. Zvana toga obnavljaju školski dvor, posijat ćedu travu i posaditi stabalje. Uzato ćedu nabaviti različne igračke za dicu. Osamljetnu školu u Koljnofu pohadjaju 144 školari. 14 učiteljev podučava polovicu predmetov dvojezično. Školari imaju i otpodnevno podvaranje.

Od septembra pelja i upravlja Hrvatska samouprava Koljnofa školu i čuvarnicu Mihovila Nakovića. Novim modelom imaju prik 30 procentov već pinez na raspolaganje. Pred kratkim su obnovili školsku vežu, kade kuhaju jilo za 200 dice. Za to su uložili 11,5 milioni forintov, to je prilično 38.000 eurov.

to top