Spomen 60 ljet revoluciji / A forradalom 60. évfordulója

23.oktobra 1956. ljeta je u Ugarskoj došlo do ustanka protiv komunističkoga režima, pri kom su se Ugri kanili osloboditi sovjetskoga pritiska. U Lučmanu je danas nedilju u 14.00 na granici prema Žiri spomenpriredba prilikom 60. obljetnice revolucije u Ugarskoj.

Najveć ljudi je prik mosta u Andau-u pobiglo u Austriju, drugonajveć prik Lučmana. Pri svečevanju u Lučmanu će svidok vrimena László Somogyi predavati o dogodjaji. Nazoči ćedu biti i Mate Firtl iz Koljnofa, ki je poslanik u peštanski parlamenat kot i zemaljski poslanik Norbert Daraboš.

 

Demonstracije u Budimpešti su pokrenule revoluciju

U Budimpešti je došlo do demonstracijov študentov i mladih djelačev. Nekoliko tisuć ljudi je demonstriralo za slobodne izbore, neodvisnu štampu, odlazak sovjetske armije iz Ugarske i upeljanje stare ugarske zastave kot simbol samostalnosti Ugarske. Demonstranti su uništili simbole ruske sile. Kad je Savezna policija počela striljati na demonstrante, je došlo do revolucije širom Ugarske.

 

 

Po ustanku su opet postavili željezni zastor

4. novembra je ruska vojska marširala u Ugarsku i pobila ustanak. Blizu 5.000 ljudi je zgubilo svoj žitak, a oko 200.000 Ugrov je ušlo prik granice u Austriju. U decembru 1956. ljeta su opet počeli postavljati Željezni zastor, koga su u dani revolucije bili zrušili.

 

to top