Svaka suradnja nas obogaćuje! / Minden együttműködés gazdagít!

Svaka suradnja nas obogaćuje! – tako je rekla koljnofska školska direktorica Agica Sarközi, prilikom spravišća, još pred svetki prošli misec, kad je iz Osijeka dospila u Koljnof pedagoška delegacija sa Sveučilišća Josipa Jurja Strossmayera s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Uz informativni razgovor u zgradi Dvojezične škole i čuvarnice “Mihovil Naković”, gosti su pogledali znamenitosti Šoprona, a pod peljanjem dr. Franje Pajrića posjetili su i koljnofska zvanična mjesta.

 

O mogućnosti kulturne, znanstvene i stručne suradnje oduševljeno su nam govorili gosti, kot i domaćica. Pred našim mikrofonom su danas prof.dr. Damir Matanović, dekan osječkoga Fakulteta, prof.dr. Vesnica Mlinarević,prodekanica za nastavu,Emina Berbić-Kolar, prodekanica za razvojno-stručni rad i koljnofska školska ravnateljica Agica Sarközi. (TIHO)

 

 

to top