Treta karavana po staza naših starih / Harmadszor az őseink útján

Po jednoljetnoj pauzi će ljetos opet krenuti grupa mladih Gradišćanskih Hrvatov i putovati krez sedam držav u deset dan. Pod peljanjem Franje Pajrića će se karavana pod geslom „Po staza naših starih“ ganuti 7. julija iz Koljnofa.

Od 7. do 16. julija će ljetos biti grupa mladih Gradišćanskih Hrvatov na putu krez sedam držav. Obajt ćedu Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Ugarsku, Austriju, Slovačku i Česku. Jedan cilj ove turneje je, da se širi znanje o Gradišćanski Hrvati odnosno pokaže na bogato kulturno jerbinstvo, razlaže pokretač ovoga projekta, Franjo Pajrić.

Putovat ćedu iz Bakra na Kvarneru, ada na jadranskom morju do Brna u Českoj. Ovo je treto putovanje po staza, po ki su se današnji Gradišćanski Hrvati selili pred skoro pol tisućljeća.

 

Prolazit ćedu i Kalištrof i Bajngrob

U Austriji će ljetos pasirati karavana „Po staza naših starih“ Kalištrof i Bajngrob. Pri putovanju ne reprezentiraju mladi ljudi samo Gradišćanske Hrvate nego se i uču o znameniti povijesni dogodjaji na pojedini mjesti.

Za ljetošnju ekipu je najavljeno 25 mladih. Pozvani su pred svim študenti iz Austrije, Ugarske, Slovačke, Česke, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Pri gostovanju u pojedini mjesti će nastupiti osam parov kot i tamburaši iz ovih sedam zemalj.

 

Velika karavana na 500. obljetnicu selidbe Hrvatov

Cilj projekta Po staza naših starih je, da se pripravi velika karavana Po staza naših starih u 2033. ljetu, kada ćedu Gradišćanski Hrvativ svečevati 500. obljetnicu seljenja. Kot je rekao Franjo Pajrić je nakana, da se onda otpravu na put koli i voli.

Treto putovanja će početi u Bakru

Karavana će se ganuti petak 7. julija, iz Koljnofa u rani jutarnji ura da bi svoju prvu štaciju pozdravila u Frankopanskom gradu Bakru. Onde je planiran izlet, predavanje u gradu i navečer povorka i program na Glavnom trgu, potom pak druženje i skupna zabava s domaćini.

Subotu ide dalje u Rijeku i sela Grobnik, Čavle i Jelenje. Nastup je ta dan u grobničkoj tvrdjavi, a nedilja za svetom mašom pozvat će Gradišćance u Gorski kotar, Delnice i Vrbovsko. Četvrti dan se putuje do Bosiljeva i Novigrada u dolinu rijeke Dobre, a večernji nastup je predvidjen u Draganiću.

Utorak, 11. julija, u Zaprešiću prik Mauzoleja bana Jelačića će se pojti u povorki, a ta dan je domaćin Šenkovec (partnerska općina Bizonje)i Marija Gorica(prijateljsko naselje Hrvatskoga Židana). Slijedeći dan je na programu Krapina, muzej krapinskoga pračlovika i rodni stan i muzej književnika, političara, glavnoga junaka ilirizma Ljudevita Gaja, a u Lepoglavi čekaju ljude i druga presenećenja. Večera i spalo je u Novom Marofu.

 

Kazat ćedu izložbu o projektu

Četvrtak, 13. julija se stupi na ugarsko tlo, prik Preloga, Donje Dubrave i putuje se sve do Serdahela i Sumartona, kade je predvidjen i večernji nastup. Po sličnom scenariju će se u slijedeći dani posjetiti Kalištrof, Bajngrob u Austriji, a kod šopronskoga pilja Blažene Divice Marije će se toga dana prikazati kratki program, potom je otvaranje izložbe pod naslovom „Po staza naših starih kroz ljeta“.

Subotu, 15. julija je putni cilj Lovreta, Mannersdorf, Požon, kade se svečuje i Hrvatski dan, a nedilju Mokríy Haj i Donje Vestonice Brno zatvaraju krug desetodnevne turneje mladih Gradišćancev.

Pozvali su i predsjednicu Hrvatske Grabar-Kitarović

„Ovo povijesno putovanje ima već dimenzijov. Jedno od tih je promoviranje Baltičko-jadranske komunikacije, te prastare veze,na Stazi života, nazvanoj još i Jantarskom cestom, koja funkcionira već desetak tisuća godina i za koju se i vi zalažete“, pisao je Franjo Pajrić, član Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović.

Tako joj je kanio dati na znanje da će gradišćanska karavana boraviti i u nje rodnom kraju, pak ako joj vrime dopusti, neka se pridruži Gradišćanskim Hrvatom, ki ovim putovanjem kanu precem dati čast s tom namjerom da se još bliže i bolje upozna stara domovina.

to top