Novi korak na putu razvitka / Újabb lépés a fejlődés útján

Az iskola és az óvoda egy kézben.
2016. szeptember elsejétől a kópházi óvoda az iskola tagintézménye lett, együtt pedig többcélú intézményként működnek tovább. Az intézmény vezetője Sárközi Ágnes. 2014-ben a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat forradalmi tettet hajtott végre, amikor – az országban egyedüliként – átvette a KLIK-től a kópházi iskola fenntartói jogát. Az eltelt két esztendő megmutatta, hogy a döntés helyes volt, a sikert pedig az iskola szakmai és infrastrukturális fejlődése mutatja. Az állami normatíva biztonságos, kiszámítható működést tesz lehetővé, mely a nyugodt pedagógiai munka alapfeltétele.

A kópházi óvoda 2015-ben 6 millió mínusszal működött, melyet a kópházi önkormányzat pótolt ki. Ugyanez vonatkozik a konyhára is-itt mintegy 5,8 millió ft-ot tett a működéshez a kópházi önkormányzat.

Az óvoda és a konyha átvételével-a kedvezőbb finanszírozási feltételek miatt 12 millió ft marad a kópházi önkormányzat „zsebében”, ennyivel többel gazdálkodhatnak, szépíthetik, fejleszthetik a falut a képviselők. Köszönjük a kópházi képviselőtestületnek, hogy az intézményátvételnél segítségünkre voltak, és biztattak, támogattak bennünket! Reméljük, ez az egymást támogató, segítő kapcsolat a továbbiakban is megmarad.

2016. szeptember elsejével új korszak kezdődött Kópháza életében a köznevelés területén, hiszen a kópházi gyerekek 3-14 éves korukig egy intézményben fejlődhetnek. Bár szakmailag a két intézményegység (óvoda és iskola) önálló, a pedagógiai és finanszírozási területeken egy intézményről beszélhetünk. A felelősség nagy, mind anyagilag, mind szakmailag, hiszen a következő évek fogják megmutatni, érdemes volt-e összevonni a két intézményt. Köszönjük a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, hogy felvállalták ezt a nem kis felelősséggel, munkával járó feladatot!

to top