Umro koreograf Antun Kričković / Elhúnyt Kricskovics Antal

Srijedu, 18. januara je po dugom betegu umro poznati hrvatski koreograf iz Ugarske, Antun Kričković. Nastao je 87 ljet star. Kričković je uz drugo rešerširao u hrvatski seli Ugarske, sudjelivao s folklornim ansamblom Lado i s ansambli u Petrovom Selu i Bizonji.

 

Antun Kričković je 1950. ljeta počeo pobirati i bilježiti narodne plese. A 1954. i 1955. ljeta je u gradišćanskohrvatski seli Ugarske pobirao etnografski materijal. Pohodio je Čatar, Nardu, Hrvatske Šice i Petrovo Selo.

U Zagrebu je suradjivao u djelu folklornoga ansambla Lado pod peljanjem koreografa Ivana Ivančana. Kričković je na temelju svojih istraživanj koreografirao mnoge tance.

 

Kričkovićeve djelaonice u Ugarskoj

 

Pokrenuo je Centralni plesni ansambl južnih Slavenov u Ugarskoj i peljao takozvane Kričkovićeve djelaonice. Te je organizirao u različni dijeli Ugarske. Bio je umjetnički peljač budimpeštanskoga ansambla Luč i koreograf Hrvatskoga kazališća u Pečuhu, čiji direktor je isto bio.

Antun Kričković je pomagao i stručno tanačio i gradišćanskohrvatskim folklornim grupam. Tako na peldu je bio glavni koreograf u Petrovom Selu. U Bizonji je za Male Bizonjce sastavio koreografiju Tri bijele vile, ka temelji na starom povidanju iz sela.

Izdao je knjigu „Tanci i jačke gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj“, ka je 1994. ljeta izašla u Kemlji. Pod istim naslovom je Kričkoviću i dvi ljeta kašnje izašla u Kemlji knjiga s opisom šesterih koreografijov. Koraki svega skupa šest koreografijov za dicu i odrasle su opisani riči, a gibanja i pozicije na pozornici su prikazane tablicami. Za razumivanje opisanih tancov ali nije potribno znanje kinetografije, to je posebno pismo za ples i pokret, tako da je knjiga općenito razumljiva. Knjiga je pisana na hrvatskom i ugarskom jeziku.

to top