Upisivanje
Beiratás

suli

 

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2015/2016-os tanévre történő általános iskolai beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor:

 

 1. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
 2. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

 • a saját személyi igazolványát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • igazolás támogatásokhoz (tankönyv, étkezés)
 • nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
 • 1400 Ft-ot diákigazolvány igényléséhez
 • a diákigazolványhoz szükséges fényképet az okmányirodában kell készíttetni. (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni. Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az itt kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Körzeti általános iskola:

Nakovich Mihály Általános Iskola

Kópháza, Fő u. 23.

Beiskolázási körzet: Kópháza település közigazgatási területe

 

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • Nyilatkozat erkölcstan vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról

beiratás, tájékoztató 2015

to top