Tisztelt Szülők!

 

A óvoda további működésével kapcsolatban a Fenntartó és az Önkormányzat az alábbi döntést hozta:

Az óvoda nem zár be egyenlőre, ügyeleti rendben dolgozik.

Kérjük a szülőket, amennyiben meg tudják oldani gyermekük felügyeletét, ne hozzák közösségbe!

A kialakult helyzetre tekintettel fokozottan kérjük, hogy beteg gyermeket ne hozzanak az óvodába!!!

Aki nem tudja megoldani, annak felügyeletet biztosítunk. A felügyeletet kérők jelezzék igényüket az óvoda vezetőjének, Walter Csillának, a következő e-mail címre: walter.csilla@gmail.com, vagy a facebook csoportban az óvónők felé.  Minden nap követni fogjuk az eseményeket és tájékoztatjuk a szülőket a változásokról az óvodai facebook csoportban és a honlapon.

 

A Fenntartó, Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében

Payrits Marianna elnök

 

 

to top