Narodni ples
Néptánc

A néphagyomány ápolásán belül a népzene, néptánc, népi gyermekjátékok átadása szerves része óvodánk életének. Fontosnak tartjuk, hogy a horvát népi kultúra iránti érdeklődést felkeltsük és elmélyítsük a gyermekekben. A táncokon keresztül megismerjék hagyományainkat, a horvát nép táncait, énekeit, jellegzetes stílusát. Hiszen a tánc a közösségi együttlét, a szórakozás lehetőségét biztosítja. Rajta keresztül fejlődik a gyermek mozgáskultúrája, ritmusérzéke, figyelemkoncentrációja. A táncon keresztül alakulnak társas kapcsolatai, megtanulja a gyermek az alkalmazkodást.   A gyermekek a néptánc foglalkozások keretében a néptánc alaplépéseit sajátítják el, továbbá népi mondókákat és népdalokat tanulnak meg, népi játékokkal ismerkednek. A megfelelő motiváció nagyon fontos. Elsődleges a példamutatás, a jókedvű nyitott hozzáállás a pedagógus részéről. Később az iskolában lehetőség van a folytatásra.

to top