Djelatnici / Dolgozók

 

djelatnici / dolgozók struka / szak
Baloghné Kelemen Zita óvodapedagógus
Környei Jolán óvodapedagógus, szociálpedagógus
Walter Csilla óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus-fejlesztőpedagógus, horvát nyelv és irodalom szakos tanár
Kovácsné Grubits Marianna óvodapedagógus
Sárközi Andrea óvodapedagógus
Boda-Németh Ramóna óvodapedagógus
Pinezich Anna óvodapedagógus
Gludovátzné Nagy Viktória dajka
Vertetitsné Ivánkovics Marietta dajka
Matláry Viktória dajka
Csikó Gézáné dajka
Baliné Gecse Dorina pedagógiai asszisztens
Pinezich Molnár Magdolna pedagógiai asszisztens
Szollár Anita

Domonkos Katalin

gyógypedagógus

SNI logopédia

to top