Tisztelt Szülők!

A 45/2020. (III. 14.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el a kialakult helyzetre való tekintettel.

A fentiekre való TEKINTETTEL 2020. MÁRCIUS 18.-ÁTÓL HATÁROZATLAN IDŐRE AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE SZÜNETEL.

Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk indokolt esetben, illetve azok számára, akiknek mindkét szülője dolgozik és semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

Indokolt esetnek számít azon szülők gyermekei, akiket a kormány a veszélyhelyzet időtartama alatt munkavégzésre kötelezhet (egészségügyi dolgozók, rendvédelmi szervek munkatársai, katonaság).
Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai közösségbe nem vihetik.
Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, bölcsődékben, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.

to top