Beiratkozás 2014

 

BEIRATKOZÁS 2014/2015

Kedves Szülők!

Az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

2014.április 28. hétfő 8-18 óráig

2014.április 29. kedd 8-18 óráig

2014.április 30. szerda 8-18 óráig

Kötelező felvételi körzet: Kópháza közigazgatási területe

Helye: Nakovich Mihály Általános Iskola

Kópháza, Fő u. 23.

99/531-101 e-mail: nakovich@nakovich.hu

www.nakovich.hu

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:

  1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. /óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt/

  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

  4. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására(2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadó.)

  5. a gyermek TAJ kártyáját

A diákigazolvány igényléséhez az okmányirodába kell bemenni a gyermekkel (születési anyakönyvi kivonat+ lakcímkártya), ahol regisztrációs lapot kap, melyet be kell hozni az iskolába (+ 1400 ft-ot is a diákigazolvány központi kiállításáért)

A tanköteles korba lévő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási kormányhivatalnak köteles bejelenteni! (Nemzeti köznevelésről szóló trv. 91.§.)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. 

 

beiratkozási plakát 2014.

to top