Djelatniki / Dolgozók

djelatniki / dolgozók struka / szak
Baloghné Kelemen Zita óvodapedagógus
Farkas Leventéné felsőfokú óvónő, óvodapedagógus, horvát nemzetiségi, óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Fazekas-Valkó Anna Laura óvodapedagógus
Kovácsné Grubits Marianna óvodapedagógus, horvát nemzetiségi óvodapedagógus
Környei Jolán óvodapedagógus, szociálpedagógus
Takács Alexandra óvodapedagógus
Varga- Patocskai Katalin óvodapedagógus
Walter Csilla óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus-fejlesztőpedagógus, horvát nyelv és irodalom szakos tanár
Gáti Nikolett csecsemő és kisgyermekgondozó
Csikó Gézáné dajka
Gludovátzné Nagy Viktória dajka
Matláry Viktória dajka
Vertetitsné Ivánkovics Marietta dajka
to top