Djelatniki / Dolgozók – Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića

Djelatniki / Dolgozók

djelatniki / dolgozók struka / szak
Baloghné Kelemen Zita óvodapedagógus
Farkas Leventéné felsőfokú óvónő, óvodapedagógus, horvát nemzetiségi, óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Koósné Egresits Katalin óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus-gyógytestnevelő, horvát nemzetiségi óvodapedagógus
Kovácsné Grubits Marianna óvodapedagógus, horvát nemzetiségi óvodapedagógus
Környei Jolán óvodapedagógus, szociálpedagógus
Valkó Anna Laura óvodapedagógus
Varga- Patocskai Katalin óvodapedagógus
Walter Csilla óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus-fejlesztőpedagógus, horvát nyelv és irodalom szakos tanár
Wéberné Gergics Margit horvát nyelvű óvodapedagógus
Gáti Nikolett csecsemő és kisgyermekgondozó
Csikó Gézáné dajka
Matláry Viktória dajka
Tóth Ferencné dajka
Vertetitsné Ivánkovics Marietta dajka
to top