Naša Čuvarnica / Óvodánk

Az épület 1945-ben nyitotta meg kapuit, akkor még egycsoportos óvodaként.  A későbbiekben a gyerekek száma egyre nőtt. Napjainkban az átlag 25-27 fő/csoport. A horvát nyelvű gyerekek aránya is sokat változott az idő folyamán.

Az intézmény 4 tiszta életkorú csoporttal működik. Mini csoport: 14 fő, Kis csoport: 24fő, Középső csoport: 27 fő, Nagy csoport: 29 fő.

Óvodai nevelőmunkákban kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a helyi hagyományokra való támaszkodás. Programunk egyediségét a hagyományápolás és a horvát nyelvű nemzetiségi nevelés adja.

Kiemelt erőssége óvodánknak a természetközeli szemléletmód kialakítása. Óvodánk, a falu közepén található, ahonnan mind az épített környezet, Sopron városa, mind a természetes környezet, az erdő, mező könnyen megközelíthető gyalogosan vagy busszal. A természet hatalmas ösztönző ereje nagy hatással van a gyerekek személyiségfejlődésére.

Fontosnak tartjuk a másság elfogadását. A gyermekeink ne rácsodálkozzanak ezekre a gyerekekre, felnőttekre, hanem már kiskoruktól fogva legyenek toleránsak, segítsenek egymásnak, figyeljenek egymásra.

Fontos célunk az iskolai életre való motiváltság kialakítása. Próbáljuk gyermekeinket felkészteni arra, hogy megállják helyüket a közösségben, hogy elfogadják a közösségi élet szabályait, szokásait.

Igyekszünk a szülőkkel is jó kapcsolatot ápolni.  Fontosnak tartjuk a kölcsönös bizalom kialakítását, amelyet egy-egy szülői értekezleten, fogadóórán, közös programokon igyekszünk mélyíteni, hisz a jó család-óvoda kapcsolat, az együtt nevelés, a gyermek fejlődésének egyik alappillére.

to top