2023.04.04.

  2023.03.30.

Dana 24. ožujka 2023. u povodu 80. obljetnice Donske katastrofe, učitelj-povjesničar dr. Sándor Sarkady ml. je održao zanimljivo izlaganje s projekcijom u našoj školi. Predstavnici Šopronske udruge Huszár za očuvanje tradicije također su svojim nažočnosću počastili naš događaj i proširili ponudu izloženih predmeta. Lipa im hvala!

Pjesmama, sjećanjima i fotografijama učinili smo ovu komemoraciju istinski uzbudljivom!

 

2023.márc.24-én a doni katasztrófa 80. évfordulója alkalmával Dr.ifj.Sarkady Sándor tanár-történész tartott érdekfeszítő, vetítéssel egybekötött előadást iskolánkban. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket és kibővítették a kiállított tárgyak körét is. Köszönjük!

Verssel, visszaemlékezésekkel, fényképekkel tettük igazán felemelővé ezt a megemlékezést.

 

  2023.03.27.

  2023.03.21.

  2023.03.17.

  2023.03.13.

  2023.03.10.

  2023.03.07.

  2023.02.27.

  2023.02.17.

 

SOPRONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

9400 Sopron, Deák tér 2.

Tel.: 99/523-308; e-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com

 

 

 

 

A Soproni Református Egyházközség levele

a körzetéhez tartozó, református hittant választó gyerek(ek) szüleihez

 

(Sopron és környéke, Fertő-tó és környéke, valamint Kapuvár és környéke iskoláiban)

 

 

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amikor 2023 áprilisában beíratják 1. osztályos gyermeküket a 2023/24-es tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket a kötelezően választható református hit- és erkölcstan órára íratják be. Ugyanezt kérjük nyolcosztályos gimnázium 5. osztályába és a hatosztályos gimnázium 7. osztályába belépő tanulók szüleitől is. Ők is nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják.

A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük Önöket, hogy abban az esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még nem volna megkeresztelve. Az elmaradt keresztelést gondos előkészülettel pótolni tudjuk, és egyúttal a magasabb évfolyamokban, 7-8. osztályban a konfirmációra is felkészítjük a gyermekeket. A hitbeli felkészítésnek a konfirmáció fontos és elmaradhatatlan része.

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.

Telefonszámunk: 06-99/523-308

E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com

 

Sopron, 2023. február 15.

 

 

Testvéri köszöntéssel:

 

Dr. Barta Zsolt

lelkipásztor sk.

 

  2023.02.02.

to top