Jelovnik za srpanj
Júliusi étlap

  2020.07.10.

Júliusi étlapunkat ide kattintva találja.

Természetjáró tábor-Tabor u prirodi

  2020.06.12.

Tisztelt Szülők!

 

A természetjáró tábor 2020. június 15-19 között kerül megrendezésre.

 

A TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR RENDJE:

 

 

8.00 – 8.30 gyülekező az aulában

 

8.30 – 9.00 tízórai

 

9.00 – 12.00 túra (a falu környékén, kb. 4-5 km), eső esetén „B” program az iskolában

 

12.00- 12.30 ebéd

 

12.30 – 15.00 kézműves- tánc- sport- vagy játékfoglalkozások, csoportokban, forgószínpad szerűen

 

15.00 – uzsonna, hazamenetel

 

Kérjük, hogy az esetleges változásokat (hiányzás, betegség) előző nap jelentsék be az iskola telefonszámán 7.00-15.00 óra között!

 

Az első napon nyilatkozatot kell aláírni a szülőnek a gyermek egészségi állapotáról, ezért kérjük, hogy érkezéskor kérjék a nyomtatványt a felügyelő tanártól vagy az iskolatitkártól.

 

 

Amire szükség lesz a tábor idején…

(ajánlás)

 

 

 • Kisebb hátizsák a délelőtti túrához
 • Réteges öltözködés
 • Kényelmes (zárt) cipő a túrához, / esetleg váltócipő az iskolai programokra
 • Váltóruha (eső esetén, és az iskolai programokra)
 • tornafelszerelés (mivel a tornateremben is sportolnak, versenyeznek)
 • Esőkabát vagy esernyő
 • (simlis) sapka a meleg miatt
 • Naptej
 • Szúnyog / kullancsriasztó
 • Innivaló az útra (csak fél literes flakonban!)
 • papírzsebkendő

 

 

(A „túratábor” elnevezés magában foglalja, hogy felhős, borús idő esetén is elindulunk a túrára. Ezért kell a hátizsákban elhelyezni az esőkabátot, ha útközben ránk szakad az ég…

A váltóruhára / cipőre pedig azért van feltétlenül szükség, hogy eső esetén, visszatérve az iskolába le tudjuk cserélni, ne a vizes ruhában/cipőben kelljen tölteni a délutánt.

Információk szülőknek
Informacije za roditelje

  2020.05.25.

Tisztelt Szülők!

A megjelent 215/2020. (V.20.) Korm. rendeletnekmegfelelően a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Június 2-tól a pedagógusok az iskolában korrepetálást, felzárkóztatást tarthatnak. A tanulókat és a szülőket a pedagógusok fogják értesíteni és a konzultáció idejét egyeztetni. Itt elsősorban azokról a tanulókról van szó, akik a digitális oktatás során lemaradtak, vagy a kiadott feladatokat nem, esetleg hiányosan készítették el.

Június 2-15. között felügyeletet is szervezünk. Az ide jelentkező tanulók számára is folytatódik a digitális oktatás, ezeket a feladatokat azonban továbbra is otthon kell elkészíteniük a tanulóknak. A felügyeletet az intézményvezetés beosztása szerint az adott napon kevesebb távoktatási feladattal rendelkező pedagógusok látják el. Az ügyeleti csoport vegyes korösszetétele és a tanulmányi feladatok sokrétűsége miatt a tanulmányi feladatok teljesítése továbbra is a tanuló (és szülőjének) otthoni feladata.

A felügyelet alatt étkezést is lehet igényelni, melynek térítési díja a tanév során alkalmazott ár.

Június 16-26 között is lehet felügyeletet igényelni. itt is térítési díj ellenében kaphat étkezést a tanuló.

Kérjük a felügyeleten való részvételt pontos dátumokkal, kettő munkanappal korábban bejelenteni, valamint a megrendelt étkezést a vonatkozó szabályok szerintigényelni illetve lemondani. Az igények bejelentése az ügyeleti munkaszervezés miatt is fontos, hogy a pedagógusok feladatait megfelelően tudjuk tervezni.

A gyermekfelügyelet során betartjuk a vészhelyzet kihirdetését közvetlenül megelőző szabályokat. Figyelmet fordítunk a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre, valamint az intézménybe látogatók számának minimalizálására. Ezért tisztelettel kérjük, hogy gyermeküket a bejáratig kísérjék, és ott adják át az ügyeletet ellátó nevelőnek!

Felügyeletet az iskola honlapján lévő linken keresztül kérhetnek:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZmpKacL1aBFidttjVFW9MFTRhp0aiVNbOmsOQUMv0h94tgw/viewform

Természetesen telefonon (99/531-101) illetve e-mailben (nakovich@nakovich.hu   vagy n.laszlone62@gmail.com ) is lehet érdeklődni, jelentkezni.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Kópháza, 2020. 05. 24.                                                      Sárközi Ágnes ig.

Hiányoztok!
Falite nam!

  2020.05.01.

Hiányoztok! Falite nam! (Összeállításunkért kattintsanak ide!)

Beiratkozás az óvodába
Upisivanje u čuvarnicu

  2020.04.02.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges regisztrációért kattintson ide
Za registraciju zbog upisa u školu kliknite ovde

BEIRATKOZÁS
UPISIVANJE U ŠKOLU

  2020.04.01.
A beiratkozáshoz szükséges regisztrációért kattintson ide 
Za registraciju zbog upisa u školu kliknite ovde  

  2020.03.16.

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött, így iskolánk is átáll a digitális munkarendre. Ehhez szükség lesz arra, hogy gyermeküknek/vagy a szülőnek legyen egy gmail.com-os e-mail címe, mivel a pedagógusok kérni fogják a tanulókat, hogy különböző online felületekre regisztráljanak, illetve azokat használják.

 

Iskolánk pedagógusai a tanulókhoz az eddigi órarend szerint fogják a tananyagot eljuttatni.

A tananyagot az E-KRÉTA felületén és a GOOGLE CLASSROOM (tanterem) alkalmazásokon, valamint a tanárok egyedi döntése alapján esetenként e-mailben kapják meg a tanulók.

A digitális oktatás 2020.március 17-én kezdődik.

 

Kérjük, segítsék, támogassák gyermekük otthoni tanulását!

 

Iskolánk digitális tanrendhez igazodó szabályzattal egészítette ki a HÁZIRENDJÉT:

 

A tanuló jogai

A tanuló joga, hogy:

 1. A tanulóknak joguk van az új tanítási rendben a tanuláshoz, tantárgyi fejlődéshez
 2. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák
 3. Ne érje hátrány fejlődését
 4. A tanulmányi munkához a szaktanáraitól, osztályfőnökétől segítséget kapjon, tanárainak elérhetőségén keresztül
 5. Tanárainak e-mailcímét vagy a tanára által megadott elérhetőségét ismerje
 6. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről
 7. Témazáró dolgozatai idejét, témáját annak megíratása előtt megtudja (legalább az előtte lévő órán) és az e-naplóban bejelentve legyen számára. Egy napon kettőnél több témazáró nagydolgozat nem íratható!
 8. Dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját digitális formában megnézhesse

 

A tanuló kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy:

 1. Az új digitális tanrendhez igazodva, tanárai által kapott feladatokat megoldja
 2. A feladatainak megoldását tanára által kért formában és módon a megadott határidőre tanárának megküldi
 3. A tananyaggal a tanára által meghatározottak szerint haladjon
 4. Tanáraitól kapott feladatokat mással nem oszthatja meg, a közösségi médiában nem teheti nyilvánossá. A feladatok a pedagógusok saját tulajdonú szellemi termékei, amelyeket csak a tanára által előírtak szerint használhat, és oldhat meg a tanuló.
 5. A felmérőket, teszteket, témazárókat csak a megengedett segédeszközökkel oldja meg
 6. Tanítója, tanára útmutatása szerint végezze feladatát

 

Segítségüket, közreműködésüket köszönjük!

Kópháza, 2020. 03. 16.                                                          Sárközi Ágnes ig.

  2020.03.14.
Tisztelt Szülők! A kormány döntése értelmében március 16-tól, hétfőtől bezárnak az iskolák, az oktatás digitálisan folytatódik tovább. Amennyiben konkrétabb információkkal fogunk rendelkezni, azonnal tájékoztatjuk Önöket.
Sárközi Ágnes ig.

1 %

  2020.03.12.
 

Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !

 

 

 

Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség van arra, hogy felajánlja a

 

Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 %-át.

 

2019. évben a Közalapítvány bevételét 314 954 Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás.

Nagyon szépen köszönjük! A befolyt összegből tanulóink tanórán kívüli szabadidős tevékenységét, versenyeket támogattunk, szemléltető eszközöket vásároltunk, és kiváló tanulóinkat díjaztuk.

 

Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat minket, teendője a következő:

 

 

-Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint adózik.

-Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, akkor a nyilatkozattételre jogosult.

-Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény határozza meg kiknek, mely szervezeteknek a javára (amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell tenni a nyilatkozatot.

-A nyilatkozaton szerepeljen:

 

 

Kedvezményezett neve: Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   Közalapítvány

   Adószáma:                                        18528453-1-08

 

 

A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lap

-A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell elhelyezni:

 

A borítékon szerepeljen: Adózó neve

                                        Adózó lakcíme

                                        Adózó adóazonosító jele

A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt az APEH felé vagy

-A munkáltatónak átadni, aki gondoskodik annak továbbításáról.

-Iskolánk honlapján: nakovich@nakovich.hu online lehetőség is biztosított

 

 

Kérjük, hogy felajánlásával támogassa Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk tenni!

 

 

Kópháza, 2020. március  02.

 

 

                      Kópházai Általános IskolaTanulóiért Közalapítvány

                                                                    Kuratóriuma

 

 

 

 

 

to top