2019.04.29.

Jelovnik za april
Áprilisi étlap

  2019.04.05.

Áprilisi étlapunkat ide kattintva olvashatja.

Pozivnica
Meghívó

  2019.03.22.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNIC
Óvodai és iskolai beíratás

  2019.03.22.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a

2019/2020-as tanévre történő

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor A KÓPHÁZI ÓVODÁBANés ISKOLÁBAN:

 

2019. április 11. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között

2019.április 12. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

a saját személyi igazolványát
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóokmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
a gyermek TAJ kártyáját
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet a kormányablaknál kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról
nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§a értelmében

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Iskolánk régi diákjainak!

  2019.03.08.

Kedves volt tanítványaink!

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvodában az idei tanévben ünnepeljük az intézmény fennállásának 140. évfordulóját.

Ebből az alkalomból – április végén – többnapos programsorozattal készülünk, és ennek részeként tervezzük egy emlékkönyv kiadását is. A könyvben helyet kap majd az iskolánkban végzett diákok névsora, és az osztályok fotói is.

Ide kattintva az iskolánkban végzett, 8. osztályos diákok névsorát olvashatják 1952-től napjainkig. Igyekeztünk összegyűjteni azoknak a volt tanítványoknak a nevét is – a teljesség igénye nélkül -, akik csak rövid ideig voltak az iskola növendékei, és költözés vagy iskolaváltás miatt nem itt fejezték be általános iskolai tanulmányaikat.

Kérjük, nézzék át, és ahol hiányosságokat tapasztalnak, jelezzék nekünk!

1952-től 1970-ig nem áll rendelkezésünkre tabló vagy osztálykép, akinek van esetleg a birtokában, kérjük, juttassa el hozzánk, és másolat készítése után rögtön visszaadjuk.

 

Segítő közreműködésüket köszönjük, várjuk visszajelzéseiket az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

H-9495 Kópháza, Fő utca 23.

Tel./ Fax: +36 (99) 531 101

E-mail: nakovich@nakovich.hu

Poseban sat pjevanja sa grupom Garabonciás-drugi put
Garabonciás együttes rendhagyó énekórája -2. Alkalom

  2019.03.03.

Poseban sat pjevanja sa grupom Garabonciás-drugi put

Garabonciás együttes rendhagyó énekórája -2. Alkalom

Tisztelt Szülők!

  2019.03.01.

 

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Egyházak, Gyülekezetek, Egyházi Jogi Személyek!

 

Az iskolai hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan kijelölt tájékoztató nap időpontjáról a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személyeket és az érintett szülőket az iskola igazgatójának tájékoztatni kell.

Ennek megfelelően értesítem Önöket, hogy a 20/ 2012. EMMI rendelet 182. /A §- alapján az iskolai hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos

tájékoztató nap intézményünkben kijelölt időpontja:

2018. március 6. szerda 16.00

( földszinti horvátterem))

Ebben az időpontban az egyházi jogi személyek – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

A tájékoztatás elsősorban a következő (2019/20-es) tanévben 1.osztályba lépő tanulókat és szüleiket érinti.

A tájékoztatót követően az egyházak, gyülekezetek megjelent képviselői szívesen válaszolnak a feltett kérdésekre.

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatásához kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

Tisztelettel:

Kópháza, 2019.02.25.

                                                                                 Sárközi Ágnes

                                                                                    igazgató

Pozivnica

  2019.02.27.

Pozivnica

Dragi naši budući Prvaši! Poštovani Roditelji!

Uskoro počinje MALA ŠKOLA sa sljedećimi termini:

6. marca 2019.  16h

13. marca 2019. 16h

27. marca 2019. 16h

Za vrime podučavanja čekaju roditelje na razgovor direktorica Agica Šarközi, psihologinja Marijana Frühwirth-Pajrić i predsjednica Hrvatske samouprave Ingrid Klemenšić.

Svaki put se okupljamo u školskoj auli.

Srdačno čekam dicu i roditelje:

učiteljica Sabina Balogh

 

Tražimo urednike!
Szerkesztőtárs kerestetik

  2019.02.25.

Tražimo urednike!
Dragi Učenici!
Ove godine slavimo 140. obljetnicu naše škole.
Ovom prigodom – krajem travnja – pripremamo se višednevnim programom i radimo
memorijalnu knjigu.
U ovu knjigu planiramo jedno poglavlje u kojem ti, sadašnji učenik naše škole možeš reći:

ZAŠTO JE DOBRO BITI UČENIK NAŠE ŠKOLE?
ŠTO VOLIŠ NAJVIŠE U OVOJ ŠKOLI?

Svoje odgovore/misli možeš staviti u kutiju koja će biti u auli. (ime, razred(fotografija))

do 4. ožujka 2019. (ponedjeljak)
Objavljujemo najljepše misli, najšaljine odgovore u knjizi.
Ako imatš pitanje potraži nas:

nastavnica Babi i nastavnica Letti

Tražimo urednike!
Szerkesztőtárs kerestetik

  2019.02.25.

Tražimo urednike!
Dragi Roditelji!
Ove godine slavimo 140. obljetnicu naše škole.
Ovom prigodom – krajem travnja – pripremamo se višednevnim programom i radimo
memorijalnu knjigu.
U ovu knjigu planiramo jedno poglavlje u kojem Vi roditelji, bivši učenici, možete reći:
ZAŠTO STE ODABRALI NAŠU ŠKOLU ZA VAŠE DIJETE?
ŠTO VOLITE NAJVIŠE U OVOJ ŠKOLI?

Svoje odgovore/misli možete staviti u kutiju „Roditelji” koja će biti u auli, ili možete poslati
na dole navedene e-mail adrese (ime i geslo)

do 4. ožujka 2019. (ponedjeljak)
Objavljujemo najljepše misli, najšaljine odgovore u knjizi.
Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite:

nastavnica Babi i nastavnica Letti

  2019.02.25.

to top