2020.03.17.

Tisztelt Szülők!

A 45/2020. (III. 14.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el a kialakult helyzetre való tekintettel.

A fentiekre való TEKINTETTEL 2020. MÁRCIUS 18.-ÁTÓL HATÁROZATLAN IDŐRE AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE SZÜNETEL.

Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk indokolt esetben, illetve azok számára, akiknek mindkét szülője dolgozik és semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

Indokolt esetnek számít azon szülők gyermekei, akiket a kormány a veszélyhelyzet időtartama alatt munkavégzésre kötelezhet (egészségügyi dolgozók, rendvédelmi szervek munkatársai, katonaság).
Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai közösségbe nem vihetik.
Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, bölcsődékben, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.

  2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

 

A óvoda további működésével kapcsolatban a Fenntartó és az Önkormányzat az alábbi döntést hozta:

Az óvoda nem zár be egyenlőre, ügyeleti rendben dolgozik.

Kérjük a szülőket, amennyiben meg tudják oldani gyermekük felügyeletét, ne hozzák közösségbe!

A kialakult helyzetre tekintettel fokozottan kérjük, hogy beteg gyermeket ne hozzanak az óvodába!!!

Aki nem tudja megoldani, annak felügyeletet biztosítunk. A felügyeletet kérők jelezzék igényüket az óvoda vezetőjének, Walter Csillának, a következő e-mail címre: walter.csilla@gmail.com, vagy a facebook csoportban az óvónők felé.  Minden nap követni fogjuk az eseményeket és tájékoztatjuk a szülőket a változásokról az óvodai facebook csoportban és a honlapon.

 

A Fenntartó, Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében

Payrits Marianna elnök

 

 

1 %

  2020.03.12.
 

Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !

 

 

 

Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség van arra, hogy felajánlja a

 

Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 %-át.

 

2019. évben a Közalapítvány bevételét 314 954 Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás.

Nagyon szépen köszönjük! A befolyt összegből tanulóink tanórán kívüli szabadidős tevékenységét, versenyeket támogattunk, szemléltető eszközöket vásároltunk, és kiváló tanulóinkat díjaztuk.

 

Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat minket, teendője a következő:

 

 

-Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint adózik.

-Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, akkor a nyilatkozattételre jogosult.

-Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény határozza meg kiknek, mely szervezeteknek a javára (amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell tenni a nyilatkozatot.

-A nyilatkozaton szerepeljen:

 

 

Kedvezményezett neve: Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   Közalapítvány

   Adószáma:                                        18528453-1-08

 

 

A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lap

-A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell elhelyezni:

 

A borítékon szerepeljen: Adózó neve

                                        Adózó lakcíme

                                        Adózó adóazonosító jele

A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt az APEH felé vagy

-A munkáltatónak átadni, aki gondoskodik annak továbbításáról.

-Iskolánk honlapján: nakovich@nakovich.hu online lehetőség is biztosított

 

 

Kérjük, hogy felajánlásával támogassa Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk tenni!

 

 

Kópháza, 2020. március  02.

 

 

                      Kópházai Általános IskolaTanulóiért Közalapítvány

                                                                    Kuratóriuma

 

 

 

 

 

Pozivnica
Meghívó

  2020.03.09.

Jelovnik za ožujak
Márciusi étrend

  2020.02.27.

Márciusi étlapunkat ide kattintva érheti el.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Jelovnik za februar
Februári étlap

  2020.01.30.

Februári étlapunkat ide kattintva érhetik el.

2020.02.01-től érvényes étkezési térítési díjak

  2020.01.16.

A 2020.február 1-től érvényes étkezési térítési díjakat ide kattintva olvashatja.

  2020.01.15.

  2020.01.10.

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2020.02.17-2023.02.16-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9495 Kópháza, Fő u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Horvát nemzetiségi általános iskolában testnevelésórák tartása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanulószobai és egyéb-az oktatással kapcsolatos feladatok ellátása. Részvétel a nemzetiségi programokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, testnevelés szakos végzettség,

         büntetlen előélet, cselekvőképesség a horvát hagyományok, értékek tisztelete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         horvát nemzetiségi szakirányú végzettség ,

         Horvát nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SÁRKÖZI ÁGNES nyújt, a 30/6504606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton SÁRKÖZI ÁGNES részére a sarkozi1962@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény 2014-től Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. A határozott idejű kinevezés- a szakpártól és az intézményi feladatellátás alakításától függően-határozatlan idejűvé is válhat. A munkakör betöltéséhez a településen szolgálati lakás igénybevehető!

 

to top