UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU
Általános iskolai és óvodai beiratás

  2022.03.29.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a

2022/2023-as tanévre történő

 

ÓVODAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor az óvodában :

 

 1. április 19. (kedd) 7.00 – 15.00 óra között
 2. április 20. (szerda) 7.00 – 17.00 óra között

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor az ISKOLÁBAN:

 

 1. április 21. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között
 2. április 22. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

 • a saját személyi igazolványát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
 • a gyermek TAJ kártyáját
 •  a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
 • nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
 • az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet a kormányablaknál kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

 

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról
 • nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
 • nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Payrits Mariann hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
 • Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
 • A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

 

Čestitamo!
Gratulálunk!

  2022.03.15.

Iskolánk három nyolcadikos tanulója: Brieber Jázmin, Gergelyffy Félix , Szalontai Máté március 10-én részt vett a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola szóbeli német nyelvi versenyén.

Jázmin második helyezést ért el. Gratulálunk!

Zanimanje za naše buduće prvaše
Ovi-suli

  2022.03.11.

Naša škola kot i svako ljeto poziva sve zainteresirane na zanimanje, kade se znaju naši budući prvaši upoznati sa školom i učitelji.
Iskolánk, ahogy minden évben, idén is várja az érdeklődőket az elsősök számára szervezett ovi- suli foglalkozásokra.

Jelentkezés néptánc-szakkörre nagyoknak (4-8.o.)
Prijavnica za ples (viši razredi)

  2022.01.21.

Tisztelt Szülők!
Andi néni távolléte alatt is folytatódik az felsősök számára szervezett néptáncszakkör, ahová új tagok is jelentkezhetnek.
Ideje: szerda 17.00
Helye: iskolai táncterem (nem a kultúr, ahol eddig volt!)
A foglalkozást Sárközi Fanni tartja.
Kérjük, azok is jelentkezzenek be a linken, akik eddig is jártak szakkörre!

https://forms.gle/hJhwwCpsFAbDeRiW8

Jelentkezés néptánc-szakkörre kicsiknek (1-3.o.)
Prijavnica za ples (niži razredi)

  2022.01.21.
Tisztelt Szülők!
Andi néni távolléte alatt is folytatódik az alsósok számára szervezett néptáncszakkör, amihez új tagok is jelentkezhetnek.
Ideje: péntek 12.45-13.30 (6. órában)
A foglalkozást Gáti Nikolett tartja.
Kérjük, azok is jelentkezzenek be a linken, akik eddig is jártak szakkörre!
Kezdés: 2022.01.28. péntek
https://forms.gle/rpzjJPfJ1RcELgku6

  2022.01.20.

Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület a Gyerekakadémia szakmai bevonásával robot programozó tanfolyamot indít a térségben élő általános iskolás gyermekeknek, a rászorulók esetén támogatással. Ez a hozzájárulás a 2021/2022-es tanév második félévében igényelhető, így a szülőkre háruló havi költség mindösszesen 5000 forint.

Így a 2021/22-es tanévben lehetőség nyílik arra, hogy minden térségünkben lévő általános iskolában tanítási órák után élményalapú robot programozó tanfolyam induljon kezdő szinten, harmadikos-negyedikes-ötödikes, valamint hat-hét-nyolcadikos diákok részére.

 

A tanulók innováció iránti fogékonyságának és digitális készségeinek fejlesztése napjainkban prioritás. Már az általános iskola alsó tagozatában elkezdhető robotprogramozás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok közül minél többen tekintsék reális pályaválasztási alternatívának a digitális világgal összefüggő szakmákat. A Gyerekakadémia képzése során elsajátított algoritmusok használata fejleszti kognitív képességeiket, rávezet a tudatos gondolkodásra, a problémák tervszerű megoldására, melyek hosszú távon komoly könnyebbséget jelentenek gyermeke számára. A programozás oktatás fejleszti az algoritmikus gondolkodást, ami segít gyorsabb, intuitívabb és kreatívabb megoldásokat találni az élet bármely területén.

 

A foglakozások 2022 február 14.-én indulnak iskolánkként két korcsoportban (I. 3-5. osztály, II. 6-7-8. osztály) külön-külön maximum 15 fős csoportokban, melyeket havonta 4 alkalommal minden héten ugyanazon a napon tartunk 1,5 órás időtartamban. (2×45 perc). Az oktatás LEGO MINDSTORMS EV3 robotok segítségével történik, így a diákok játékos keretek között tanulhatnak.

 

Jelentkezési határidő: 2022. január 31.

 

Az jelentkezési lap:                    ( kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2T5mwcb7p-ZZcBctMBQrYOT5Y7UNeSL_iwWUjHsOnK-1oRw/viewform?usp=sf_link

Tanfolyam kezdete: 2022. február közepe (a csoportok kezdési időpontja pontosítás alatt)

A tanfolyam részleteiről és a jelentkezésről a www.gyerekakademia.hu  weboldalon talál további információkat

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérem forduljanak hozzám bizalommal, az alábbi elérhetőségek egyikén: Telefon: 06 70 385 0365, E-mail: info@gyerekakademia.hu

 

 

 

to top