Tisztelt Szülők!

 

A Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött, így iskolánk is átáll a digitális munkarendre. Ehhez szükség lesz arra, hogy gyermeküknek/vagy a szülőnek legyen egy gmail.com-os e-mail címe, mivel a pedagógusok kérni fogják a tanulókat, hogy különböző online felületekre regisztráljanak, illetve azokat használják.

 

Iskolánk pedagógusai a tanulókhoz az eddigi órarend szerint fogják a tananyagot eljuttatni.

A tananyagot az E-KRÉTA felületén és a GOOGLE CLASSROOM (tanterem) alkalmazásokon, valamint a tanárok egyedi döntése alapján esetenként e-mailben kapják meg a tanulók.

A digitális oktatás 2020.március 17-én kezdődik.

 

Kérjük, segítsék, támogassák gyermekük otthoni tanulását!

 

Iskolánk digitális tanrendhez igazodó szabályzattal egészítette ki a HÁZIRENDJÉT:

 

A tanuló jogai

A tanuló joga, hogy:

 1. A tanulóknak joguk van az új tanítási rendben a tanuláshoz, tantárgyi fejlődéshez
 2. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák
 3. Ne érje hátrány fejlődését
 4. A tanulmányi munkához a szaktanáraitól, osztályfőnökétől segítséget kapjon, tanárainak elérhetőségén keresztül
 5. Tanárainak e-mailcímét vagy a tanára által megadott elérhetőségét ismerje
 6. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről
 7. Témazáró dolgozatai idejét, témáját annak megíratása előtt megtudja (legalább az előtte lévő órán) és az e-naplóban bejelentve legyen számára. Egy napon kettőnél több témazáró nagydolgozat nem íratható!
 8. Dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját digitális formában megnézhesse

 

A tanuló kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy:

 1. Az új digitális tanrendhez igazodva, tanárai által kapott feladatokat megoldja
 2. A feladatainak megoldását tanára által kért formában és módon a megadott határidőre tanárának megküldi
 3. A tananyaggal a tanára által meghatározottak szerint haladjon
 4. Tanáraitól kapott feladatokat mással nem oszthatja meg, a közösségi médiában nem teheti nyilvánossá. A feladatok a pedagógusok saját tulajdonú szellemi termékei, amelyeket csak a tanára által előírtak szerint használhat, és oldhat meg a tanuló.
 5. A felmérőket, teszteket, témazárókat csak a megengedett segédeszközökkel oldja meg
 6. Tanítója, tanára útmutatása szerint végezze feladatát

 

Segítségüket, közreműködésüket köszönjük!

Kópháza, 2020. 03. 16.                                                          Sárközi Ágnes ig.

to top