O nami / Rólunk

Iskolánk nyolc (8) évfolyamos, valamennyi évfolyamon kétnyelvű (horvát-magyar), melyben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás folyik. Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata. Az intézmény a tanulók számára napközi ellátást és étkeztetést biztosít. A tanulócsoportok száma délelőtt nyolc (8), délután két (2) napközis és egy (1) tanulószobás csoport.

A tantestület lendületes, fiatalos szellemű.
Bátran állíthatjuk, hogy az intézmény gyermek- és szülőközpontú.

Ebben nagy előny a kistelepülési lét, a kisebb osztálylétszámok, ahol mindenki ismeri egymást és ezért a kapcsolat a szülőkkel jóval személyesebb, mint egy nagyvárosban. A tanárok nemcsak azokat a gyermekeket ismerik, akiket tanítanak, hanem az összeset, és a kis elsősöket – a tanító nénijükön kívül – az egész közösség várakozó szeretete körülveszi.

Azért, hogy a partnerek elvárásainak minél jobban megfeleljünk, az iskola tantestülete 2002-ben pályázati úton nyert lehetőséget a COMENIUS I. partnerközpontú minőségfejlesztési rendszer kiépítéséhez, melynek sikeres auditálása 2004. áprilisában megtörtént. 2004-ben a tantestület valamennyi tagja megszerezte az ECDL-START számítógépes képesítést.

A regisztrált tehetségpontok között a Nakovich Mihály Általános Iskola az alábbi linken érhető el: Tehetségpont

to top