Povjest naše škole / Iskolánk története

Po katastarski upisi i crikveni zapisniki došli smo do saznanja da je naše selo već 1647. ljeta imalo svoju školu. Po spominki starih ljudi škola je u 18. stoljeću stala uz farof. 1877. ljeta je zgorila u velikom ognju (bila je pod brojem 42.) a po tom su podučavali pod brojem 47. Broj učiteljev je bio 2-4, broj učenikov 200-300.

A levéltári kutatások-egyházlátogatási jegyzőkönyvek- arról tanúskodnak, hogy a falunak már 1647-ben volt iskolája. A visszaemlékezések szerint az iskola épülete a 18. században a plébániaház mellett állt. Az 1877-es tűzvész során a 42.szám alatt álló épület a tűz martaléka lett, ezért a tanítás a 47.szám alatti községi épületben folytatódott. A tanári létszám 2-4 fő, a diákság száma 200-300 fő.

Sadašnju školu su izgradili 1879. ljeta. Ovde je bila pred tim kasara za oficire ulanske vojske.

Az oktatási intézmény a jelenlegi helyére 1879-ben épült. Ezen a helyrajzi számon állt az egykori ulánus katonaság tisztjeinek lakhelye.

1909. ljeta su školu preuredili, a 1959. ljeta su uzidali još jedan kat i modernizirali. Onda su našli pod krovom u jednoj plehnoj škrablji na nimškom jeziku napišen dokumenat. Osnivački dokumenat je izložen u auli škole. Od 1980. ljeta broj razredov je dalje rasao i modernizacija ni danas nije završena. Naša škola je sada tehnički opremljena i ima sve uvjete za podučavanje.

Az épületet 1909-ben átépítették, majd 1959-ben emeletráépítéssel korszerűsítették. Ekkor találták me az eresz alatt egy pléhdobozban azt a német nyelven íródott alapító okiratot, melyet ma is láthatnak iskolánk aulájában a diákok és az érdeklődők. Az 1980-as években tovább nőtt a tantermek száma. Az építkezés, korszerűsítés ma sem fejeződött be. Iskolánk ma is kész megfelelni az új kihívásoknak.

to top