Jezični ispiti / Nyelvvizsgák

Mint ismeretes, iskolánkban valamennyi tanuló tanulja a horvát nyelvet. Az alsó tagozat első 2 évében még megmarad a játékos forma, a hallás után történő megértés és memorizálás. Ebben nagy hasznunkra van a bevezetett kétnyelvű oktatás, hisz a legalapvetőbb kifejezéseket a tanuló több tantárgy óráin is hallja, és automatikusan megjegyzi. Mivel alsó tagozaton nincsenek érdemjegyek, mert a gyermekeket szövegesen értékeljük, a tanulók számára nem okoz jelent nehézséget a horvát nyelv tanulása.

Tanév végén egyhetes horvát olvasó és tamburatábort szervezünk, ahová tanulóink 55%-a jelentkezett tavaly. Délelőtt nyelvi foglalkozások, kézműveskedés, éneklés köti le a gyerekeket, ebéd után pedig strandolunk, moziba megyünk, szalonnát sütünk, kirándulunk.

Ezen kívül lehetőség van horvátországi egyhetes nyaralásra is Pag-szigetén (tavaly 15 000 ft-ot kellett érte fizetni)

2007 tavaszán próbálkoztak először 8.o. tanulóink az alapfokú horvát nyelvvizsga letételével. Ez valamennyi jelentkezőnek (9 fő) sikerült, és ösztönzőleg hatott iskolánk többi tanulójára is.

2007-től a zágrábi egyetem végzős hallgatói is segítik munkánkat. Az abszolvensek foglalkoznak a nyelvvizsgára készülő gyerekekkel is tudásukkal anyanyelvi környezetet biztosítva számukra.

A fentieken kívül 2 tanulónk 2007-ben sikeresen nyelvvizsgázott szóban, 2010-ben írásban 1, 2011-ben írásban és szóban 3, 2012-ben 1 tanuló írásban és szóban német alapfokon  nyelvvizsgázott, 2011-ben 1 tanuló középfok szóbelin. Azóta is rendületlenül készülnek a gyerekek –már 7.o.-tól- német és horvát nyelvből nyelvvizsga letételére.

Német nyelvet 4.osztálytól tanulnak a gyerekek heti 3 órában. A vizsgára a nyelvet oktató pedagógus készíti fel a gyerekeket.

to top