Djelatnici / Dolgozók

djelatnici / dolgozók struka / szak
Sárközi Ágnes / Agnjica
direktorica / igazgató
orosz, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát és nemzetiségi horvát szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, tanügyigazgatási és nemzetiségi szakértő szaktanácsadó (magyar nyelv, horvát nyelv, intézményfejlesztés)
Pete-Pikó Józsefné
zamjenica direktorice / igazgatóhelyettes
matematika – technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár

razrednice / osztályfőnökök

doljnji razredi / alsó tagozat

1. r./o. Németh Pálné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, gyermekintézmény-fejlesztő szakvizsgázott pedagógus
2. r./o. Koncz Edina általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár
 3.r./o Póczáné Németh Alojzia történelem, népművelő
4. r./o.Svéger Nikolett Szociálpedagógus

gornji razredi / felső tagozat

5. r./o.Laki Attila Történelem szakos tanár
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
6. r./o.Tauber Nikolett német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, informatikus-könyvtáros, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
7. r./o. Aratóné Mohos Katalin szerbhorvát-orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles némettanár
8. r./o. Kóczánné Deák Laura áltlános iskolai tanító (rajz szakkollégium), matematika szakos tanár

stručni/e učitelji/ce / szaktanárok

  Kovácsné Németh Noémi Zsanett testnevelő tanár
  Sárközi Réka gyakornok
Danijela Tončić horvátországi tanár
Főző Csaba biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár
Molnár Róbert Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár
Brindza Gyöngyike testnevelő tanár, okleveles horvát-és nemzetiségihorvát-tanár
  Völgyi-Egresits Andrea okleveles horváttanár
Lukácsi Erzsébet kémia szakos tanár

posebni pedagogi / gyógypedagógusok

Domokos Katalin SNI logopédia
Szollár Anita Oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, Okleveles gyógypedagógiai tanár

voditeljica ekonomata / gazdasági vezető

Kovácsné Kolay Tünde szakközgazdász (pénzügy-számvitel szak), mérlegképes könyvelő (államháztartás és vállalkozási szak)
Nagy Lászlóné iskolatitkár

tehnički djelatniki / technikai dolgozók

Merétei Józsefné takarító
Pokorny Vilmosné takarító
to top