Godišnji plan / A Tanév Rendje

Törvények/Pravila

 

A 2023/2024-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, pénteken kezdődik, és 2024. június 21-ig, péntekig tart.

Ezen belül az első félév 2024. január 19-ig tart majd, az iskolák január 26-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

A diákoknak összesen 180 napig kell iskolába járniuk.

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27 (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2023. november 6. ( hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. ( csütörtök ), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. ( hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 08. (szerda).

 

Témahetek

 

A “PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4-8. között lesz.

A Digitális Témahét 2024. április 8-12. között,

A Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22-26. között,

A Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29-én lesz.

Horvát hét 2024 tavasza

 

 

Mérések

A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

  1. a)           4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;
  2. b)           6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;
  3. c)           5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.

(2)       A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

(3)       Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

(4)       Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

(6)       A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7)     Az             iskolák        az (1)    bekezdésben   meghatározott       mérések     lezárásához       kapcsolódadatokat                 legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.

(8)       A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mérések – kivéve a 9–11. évfolyam nyelvi méréseit – előzetes tanulói eredményeit 2024. június 14-ig küldi meg az iskoláknak.

(9)       A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(10)    A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.

(11)    Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.

(12)        A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

Első évfolyamos diákok felmérése: 2023. szeptember 23-ig az általános iskolák felmérik, hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél – az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján – az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni.

 

Középiskolai felvételi

A központi írásbeli felvételire 2023. november 30-ig lehet majd jelentkezni, ezek a vizsgák 2024. január 20. 10 órakor lesznek, a pótfelvételi pedig 2024. január 30. 14 órakor lesz. Fontos azonban, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a középfokú iskolákba történő jelentkezést, amelynek 2024. február 21. a határideje. A szóbelik 2024. március 4. és március 20. között lesznek.

Pályaválasztást megalapozó kompetencia alapú  vizsgálat nyolcadikosoknak:2023. szeptember 19 és 2023. október 11 között lesz.

 Az általános iskolai beiratkozás

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.

Szakmai ellenőrzés,amelyet az OH végez:

  1. január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e

Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

to top