Turniri / Tornák

03.06.2015. u Koljnofu je održana I. GRADIŠĆANSKA OLIMPIJADA.
Bilo je oko 75 sudionika iz Kemlja, Petrovog Sela i Bizonje, Koljnofa.
Ovaj put smo imali na programu mali nogomet i stolni tenis u tri uzrasnoj kategoriji (II. III. IV.)

galerije – galériák:

II. Gradišćanska olimpijada 2015.
I. Gradišćanska olimpijada 2015.

to top