A 2016/2017-es tanév legfontosabb időpontjai
Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév rendjéről

A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§.előírásait.

Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).
A tanév 182 napos lesz, a nappali tagozatos középiskolákban és szakiskolákban 181 tanítási napra kell bemenni.

Első évfolyamos diákok felmérése: 2016. december 2-ig. Október 10-ig az általános iskolák felmérik, hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél – az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján – az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni.

Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Az első félév vége: A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Fizikai állapot felmérése: 2017. január 9. és április 30. között.
Országos kompetenciamérés: 2017. május 24.
Idegen nyelvi mérés: 2017. május 17.
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés: 2016. október 10.

A témahetek:
– pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,
– digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,
– fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.