• Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodája
Hrvatska čuvarnica osnovne škole Mihovila Nakovića

9495 Kópháza, Petőfi tér 6.
06 99 357 232
ovoda@kophaza.hu

Visti / Hírek

Jelovnik za september
Szeptemberi étlap

  2019.09.14.

Szeptemberi étlapunkat ide kattintva érheti el.

  2019.06.11.

Jubilarna knjiga o školi
Iskolánk jubileumi könyve

  2019.05.02.

Jubilarna knjiga o školi se može kupiti za 2000 Ft-i u školi.

Iskolánk jubileumi könyve 2000Ft-ért megvásárolható az iskolában.

Jelovnik za svibanj
Májusi étlap

  2019.05.01.

Májusi étlapunkat ide kattintva érheti el.

Jelovnik za april
Áprilisi étlap

  2019.04.05.

Áprilisi étlapunkat ide kattintva olvashatja.

Pozivnica
Meghívó

  2019.03.22.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNIC
Óvodai és iskolai beíratás

  2019.03.22.

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a

2019/2020-as tanévre történő

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor A KÓPHÁZI ÓVODÁBANés ISKOLÁBAN:

 

2019. április 11. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között

2019.április 12. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

a saját személyi igazolványát
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóokmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
a gyermek TAJ kártyáját
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet a kormányablaknál kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról
nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§a értelmében

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Iskolánk régi diákjainak!

  2019.03.08.

Kedves volt tanítványaink!

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvodában az idei tanévben ünnepeljük az intézmény fennállásának 140. évfordulóját.

Ebből az alkalomból – április végén – többnapos programsorozattal készülünk, és ennek részeként tervezzük egy emlékkönyv kiadását is. A könyvben helyet kap majd az iskolánkban végzett diákok névsora, és az osztályok fotói is.

Ide kattintva az iskolánkban végzett, 8. osztályos diákok névsorát olvashatják 1952-től napjainkig. Igyekeztünk összegyűjteni azoknak a volt tanítványoknak a nevét is – a teljesség igénye nélkül -, akik csak rövid ideig voltak az iskola növendékei, és költözés vagy iskolaváltás miatt nem itt fejezték be általános iskolai tanulmányaikat.

Kérjük, nézzék át, és ahol hiányosságokat tapasztalnak, jelezzék nekünk!

1952-től 1970-ig nem áll rendelkezésünkre tabló vagy osztálykép, akinek van esetleg a birtokában, kérjük, juttassa el hozzánk, és másolat készítése után rögtön visszaadjuk.

 

Segítő közreműködésüket köszönjük, várjuk visszajelzéseiket az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

H-9495 Kópháza, Fő utca 23.

Tel./ Fax: +36 (99) 531 101

E-mail: nakovich@nakovich.hu

to top