• Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodája
Hrvatska čuvarnica osnovne škole Mihovila Nakovića

9495 Kópháza, Petőfi tér 6.
06 99 357 232
ovoda@kophaza.hu

Visti / Hírek

Anyák napi ünnepség

  2018.05.02.

Április 30., hétfő

  2018.04.27.

 

Tisztelt Szülők!
2018. április 30-án, hétfőn munkanap áthelyezés miatt
iskolánkban és óvodánkban tanítási szünet lesz.
2018. május 1-én, (a munka ünnepén) tanítási szünet lesz.
Az első tanítási nap. 2018. 05. 02. szerda!
Kópháza, 2018. április 27.

Pete-Pikó Józsefné igh.

Pozivnica

  2018.04.26.

Iskolai bál

  2018.04.26.

Áprilisi étlap

  2018.04.09.

Áprilisi étlapunkat ide kattintva éri el.

Adó 1 %-a

  2018.03.26.

Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !

Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség van arra, hogy felajánlja a Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 %-át.

 1. évben a Közalapítvány bevételét 310 605 Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás. Nagyon szépen köszönjük! A befolyt összegből tanulóink tanórán kívüli szabadidős tevékenységét, versenyeket támogattunk, szemléltető eszközöket vásároltunk, és kiváló tanulóinkat díjaztuk.

 

Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat minket, teendője a következő:

 

 

 • Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint adózik.
 • Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, akkor a nyilatkozattételre jogosult.
 • Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény határozza meg kiknek, mely szervezeteknek a javára (amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell tenni a nyilatkozatot.
 • A nyilatkozaton szerepeljen:

 

 

Kedvezményezett neve: Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   Közalapítvány

   Adószáma:                             18528453-1-08

 

 

 • A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lap (mellékelve).
 • A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell elhelyezni:

 

 • A borítékon szerepeljen: Adózó neve

Adózó lakcíme

                                             Adózó adóazonosító jele

 • A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt az APEH felé vagy
 • A munkáltatónak átadni, aki gondoskodik annak továbbításáról.

Beiratkozás

  2018.03.14.

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre történő

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor A KÓPHÁZI ÓVODÁBAN és ISKOLÁBAN:

 

 1. április 12. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között
 2. április 13. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

 • a saját személyi igazolványát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
 • a gyermek TAJ kártyáját
 •  a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
 • nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
 • az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges adatlapot a kormányablaknál kell készíttetni. Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját vagy egyéb személyazonosító okmányát. A gyerekről ott fénykép készül, mely rákerül a nyomtatványra. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.

 

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (iskola!)
 • nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
 • nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
 • Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
 • A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
to top