Djelatnici / Dolgozók

djelatnici / dolgozók struka / szak
Sárközi Ágnes / Agnjica
direktorica / igazgató
orosz, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát és nemzetiségi horvát szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, tanügyigazgatási és nemzetiségi szakértő szaktanácsadó (magyar nyelv, horvát nyelv, intézményfejlesztés)
Pete-Pikó Józsefné
zamjenica direktorice / igazgatóhelyettes
matematika – technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár

razrednice / osztályfőnökök

doljnji razredi / alsó tagozat

1. r./o. Koncz Edina általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár
2. r./o. Németh Pálné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, gyermekintézmény-fejlesztő szakvizsgázott pedagógus
3. r./o. Balogh Szabina általános iskolai tanító (német műveltségterület), szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
4. r./o. Walter Attila általános iskolai tanító

gornji razredi / felső tagozat

5. r./o. Aratóné Mohos Katalin szerbhorvát-orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles némettanár
6. r./o. Kóczánné Deák Laura általános iskolai tanító (rajz szakkollégium), matematika szakos tanár
 7.r./o Póczáné Németh Alojzia történelem, népművelő
  8. r./o. Egresits Andrea okleveles horváttanár

stručni/e učitelji/ce / szaktanárok

Klemensits Ingrid horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát- és nemzetiségi, horvát tanár, fizika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Tauber Nikolett német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, informatikus-könyvtáros, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Faragó Zoltánné kémia szakos tanár
  Kovácsné Németh Noémi Zsanett testnevelő tanár
Tóthné Bódy Katalin általános iskolai tanító (ének szakkollégium), magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár
Grubits Gyuláné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő
Főző Csaba testnevelő tanár

posebni pedagogi / gyógypedagógusok

Domokos Katalin SNI logopédia

voditeljica ekonomata / gazdasági vezető

Kovácsné Kolay Tünde szakközgazdász (pénzügy-számvitel szak), mérlegképes könyvelő (államháztartás és vállalkozási szak)
Nagy Lászlóné iskolatitkár

tehnički djelatniki / technikai dolgozók

Merétei Józsefné takarító
Stremler Jánosné takarító
to top