Djelatniki / Dolgozók

djelatniki / dolgozók struka / szak
Sárközi Ágnes / Agnjica
direktorica / igazgató
orosz, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát és nemzetiségi horvát szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, tanügyigazgatási és nemzetiségi szakértő szaktanácsadó (magyar nyelv, horvát nyelv, intézményfejlesztés)
Pete-Pikó Józsefné
zamjenica direktorice / igazgatóhelyettes
matematika – technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár

razrednice / osztályfőnökök

doljnji razredi / alsó tagozat

1. r./o. Grubits Gyuláné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő
2. r./o. Koncz Edina általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár
3. r./o. Németh Pálné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, gyermekintézmény-fejlesztő szakvizsgázott pedagógus
4. r./o. Balogh Szabina általános iskolai tanító (német műveltségterület), szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

gornji razredi / felső tagozat

  5. r./o. Egresits Andrea okleveles horváttanár
6. r./o. Tauber Nikolett német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, informatikus-könyvtáros, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
7. r./o. Aratóné Mohos Katalin szerbhorvát-orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles némettanár
8. r./o. Kóczánné Deák Laura általános iskolai tanító (rajz szakkollégium), matematika szakos tanár

stručni/e učitelji/ce / szaktanárok

Klemensits Ingrid horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát- és nemzetiségi, horvát tanár, fizika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Póczáné Németh Alojzia történelem, népművelő
Simon Zoltán biológia-környezetvédelem szakos tanár, környezettan szakos tanár, környezetkutató
  Kovácsné Németh Noémi Zsanett testnevelő tanár
Tóthné Bódy Katalin általános iskolai tanító (ének szakkollégium), magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár

posebni pedagogi / gyógypedagógusok

Kocsis Károly gyógypedagógus
Szollár Anita szurdopedagógus

voditeljica ekonomata / gazdasági vezető

Kovácsné Kolay Tünde szakközgazdász (pénzügy-számvitel szak), mérlegképes könyvelő (államháztartás és vállalkozási szak)
Nagy Lászlóné iskolatitkár
Sárközi Fanni pedagógiai asszisztens

tehnički djelatniki / technikai dolgozók

Merétei Józsefné takarító
Németh Tiborné takarító
to top