Djelatniki / Dolgozók – Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića

Djelatniki / Dolgozók

djelatniki / dolgozók struka / szak
Sárközi Ágnes / Agnjica
direktorica / igazgató
orosz, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát és nemzetiségi horvát szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, tanügyigazgatási és nemzetiségi szakértő szaktanácsadó (magyar nyelv, horvát nyelv, intézményfejlesztés)
Pete-Pikó Józsefné
zamjenica direktorice / igazgatóhelyettes
matematika – technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár

razrednice / osztályfőnökök

doljnji razredi / alsó tagozat

1. r./o. Koncz Edina általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár
2. r./o. Németh Pálné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, gyermekintézmény-fejlesztő szakvizsgázott pedagógus
3. r./o. Balogh Szabina általános iskolai tanító (német műveltségterület), szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
4. r./o. Grubits Gyuláné általános iskolai tanító (technika szakkollégium), horvát nemzetiségi tanító, szakvizsgázott mentortanár, minősítési és tanfelügyeleti szakértő

gornji razredi / felső tagozat

5. r./o. Tauber Nikolett német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, informatikus-könyvtáros, szaktárgyát horvát nyelven oktató tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
6. r./o. Aratóné Mohos Katalin szerbhorvát-orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles némettanár
7. r./o. Kóczánné Deák Laura általános iskolai tanító (rajz szakkollégium), matematika szakos tanár
8. r./o. Póczáné Németh Alojzia népművelő, történelem szakos általános iskolai tanár

stručni/e učitelji/ce / szaktanárok

Klemensits Ingrid horvát nyelv- és irodalom szakos tanár, okleveles horvát- és nemzetiségi, horvát tanár, fizika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Egresits Andrea okleveles horváttanár
Simon Zoltán biológia-környezetvédelem szakos tanár, környezettan szakos tanár, környezetkutató
Brindza Gyöngyike testnevelő tanár, okleveles horvát- és nemzetiségi horvát tanár
Tóthné Bódy Katalin általános iskolai tanító (ének szakkollégium), magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár

posebni pedagogi / gyógypedagógusok

Kocsis Károly gyógypedagógus
Szollár Anita szurdopedagógus

voditeljica ekonomata / gazdasági vezető

Kovácsné Kolay Tünde szakközgazdász (pénzügy-számvitel szak), mérlegképes könyvelő (államháztartás és vállalkozási szak)
Nagy Lászlóné iskolatitkár
Sárközi Fanni pedagógiai asszisztens

tehnički djelatniki / technikai dolgozók

Merétei Józsefné takarító
Sinkovits Mátyásné takarító
to top