SOPRONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

9400 Sopron, Deák tér 2.

Tel.: 99/523-308; e-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com

 

 

 

 

A Soproni Református Egyházközség levele

a körzetéhez tartozó, református hittant választó gyerek(ek) szüleihez

 

(Sopron és környéke, Fertő-tó és környéke, valamint Kapuvár és környéke iskoláiban)

 

 

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amikor 2023 áprilisában beíratják 1. osztályos gyermeküket a 2023/24-es tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket a kötelezően választható református hit- és erkölcstan órára íratják be. Ugyanezt kérjük nyolcosztályos gimnázium 5. osztályába és a hatosztályos gimnázium 7. osztályába belépő tanulók szüleitől is. Ők is nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják.

A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük Önöket, hogy abban az esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még nem volna megkeresztelve. Az elmaradt keresztelést gondos előkészülettel pótolni tudjuk, és egyúttal a magasabb évfolyamokban, 7-8. osztályban a konfirmációra is felkészítjük a gyermekeket. A hitbeli felkészítésnek a konfirmáció fontos és elmaradhatatlan része.

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.

Telefonszámunk: 06-99/523-308

E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com

 

Sopron, 2023. február 15.

 

 

Testvéri köszöntéssel:

 

Dr. Barta Zsolt

lelkipásztor sk.

 

to top