CROATIJADA –SANTOVO

Iskolánk hetedikes tanulói 2022.11.15-én részt vettek a Croatiada versenyen Hercegszántón, az ország déli határa mellett, ahol minden hazai horvát iskola képviseltette magát. Egy értékes projektmunkát mutattak be a Kópházi tamburazenekarról. Tamburazenével énekkel díszítették a műsorukat.

A zsűri kiemlete és dícsérte munkájukat.

A tanulókat Balogh Szabina és Brindza Gyöngyi tanárnők készítették fel.

 

Učenici sedmog razreda Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića su 15.11.2022.  godine uspješno sudjelovali na Croatiadi na izlaganju projektnih tema u Santovu, gdje su bile nazočne sve hrvatske škole iz Mađarske.

Naši učenici su prikazali igrokaz o Koljnofskim tamburašima.

Od sviju škola stručni odbor je istaknuo naš rad i slijedećim riječima je vrijednovao:

„Vaše izlaganje, igrokaz koji ste prikazali, tekst, glazba, orkestar, sve je bilo vrhunski prikazano. Posebno cijenim kako su učenici tekst znali napamet i lijepo govorili.

Bio je to pravi sat narodopisa, vidi se i to da imate podmladak, učenike koji će ovo nasljedstvo dugo čuvati u srcu.

 

Iz cijelog programa se vidjelo da su kolegice i učenici ulagali puno truda i posla, radilo se od srca. Dirljiva poruka na kraju.”

 

Čestitke našim učenicima: Mati Fungu, Molli Horváth, Fruzsini Ráduly- Preiner, Jazmin Visi, Doris Draskovits, Stipanu Kovaču, Marcellu Milkovicsu, Tamari Takacs

i njihovim nastavnicama Sabini Balogh (glazba) Biserki Brindza (tekst).

 

to top