Egyházak tájékoztatója
Informacije o vjerskom odgoju

TÁJÉKOZTATÓ A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne
csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez!
Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül
megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával,
ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal.
A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete.
Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a
rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes
istenkapcsolat felé vezető úton.
A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg
van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken.
Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen
megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával.
Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás,
bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a
szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon.
1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket
katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni
a beíratást május 20-ig.

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson!

 

A Soproni Református Egyházközség levele

a körzetéhez tartozó, református hittant választó gyerek(ek) szüleihez
(Sopron és környéke, Fertő-tó és környéke, valamint Kapuvár és környéke iskoláiban)

Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, hogy amikor 2024 áprilisában beíratják 1. osztályos gyermeküket a 2024/25-
ös tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket a kötelezően választható református
hit- és erkölcstan órára íratják be. Ugyanezt kérjük nyolcosztályos gimnázium 5.
osztályába és a hatosztályos gimnázium 7. osztályába belépő tanulók szüleitől is. Ők is
nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják.
A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük
megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük Önöket, hogy abban az esetben
is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még
nem volna megkeresztelve. Az elmaradt keresztelést gondos előkészülettel pótolni tudjuk, és
egyúttal a magasabb évfolyamokban, 7-8. osztályban a konfirmációra is felkészítjük a
gyermekeket. A hitbeli felkészítésnek a konfirmáció fontos és elmaradhatatlan része.
Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.
Telefonszámunk: 06-99/523-308
E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com
Sopron, 2024. március 1.

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Barta Zsolt
lelkipásztor sk.

Tájékoztató: Szülői_tájékoztató_2024

 

to top