HRVATSKI ČITALAČKI I TAMBURAŠKI TABOR 2023

HRVATSKI ČITALAČKI I TAMBURAŠKI TABOR 2023

U KOLJNOFU

Nakon naporne školske godine slijedio je najčekaniji ( i za djecu i za učitelje)
program naše škole: čitalački i tamburaški tabor. Za ovaj tjedan sakupilo se oko
60 učenika, a za temu smo izabrali ove godine: LEGENDE – svetog Martina,
svetog Ladislava, Eleonore, tj. naše Velike (hodočasne) crkve, i naravno legendu
o naseljenju Hrvata: Od Karpata do Jadrana i legendu o naseljenju
Gradišćanskih Hrvata. Ove legende smo obradili na razne načine, a na programu
su bile još i radionice spretnih ruku, sportska takmičenja, izrada panoa,
dramatizacije, jezične vježbe, Activity, izlet u obližnju Goru s vidikovcem,
streličarstvo, „ribolov“ , školski kino s kokicama i pravi šlager tabora: rat s
brojkama – zbog velike vrućine u sportskoj dvorani.

 

to top