Pjesmama, sjećanjima i fotografijama učinili smo ovu komemoraciju istinski uzbudljivom!

Dana 24. ožujka 2023. u povodu 80. obljetnice Donske katastrofe, učitelj-povjesničar dr. Sándor Sarkady ml. je održao zanimljivo izlaganje s projekcijom u našoj školi. Predstavnici Šopronske udruge Huszár za očuvanje tradicije također su svojim nažočnosću počastili naš događaj i proširili ponudu izloženih predmeta. Lipa im hvala!

Pjesmama, sjećanjima i fotografijama učinili smo ovu komemoraciju istinski uzbudljivom!

 

2023.márc.24-én a doni katasztrófa 80. évfordulója alkalmával Dr.ifj.Sarkady Sándor tanár-történész tartott érdekfeszítő, vetítéssel egybekötött előadást iskolánkban. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket és kibővítették a kiállított tárgyak körét is. Köszönjük!

Verssel, visszaemlékezésekkel, fényképekkel tettük igazán felemelővé ezt a megemlékezést.

 

to top