1 %

  2020.03.12.
 

Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !

 

 

 

Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség van arra, hogy felajánlja a

 

Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 %-át.

 

2019. évben a Közalapítvány bevételét 314 954 Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás.

Nagyon szépen köszönjük! A befolyt összegből tanulóink tanórán kívüli szabadidős tevékenységét, versenyeket támogattunk, szemléltető eszközöket vásároltunk, és kiváló tanulóinkat díjaztuk.

 

Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat minket, teendője a következő:

 

 

-Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint adózik.

-Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, akkor a nyilatkozattételre jogosult.

-Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény határozza meg kiknek, mely szervezeteknek a javára (amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell tenni a nyilatkozatot.

-A nyilatkozaton szerepeljen:

 

 

Kedvezményezett neve: Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   Közalapítvány

   Adószáma:                                        18528453-1-08

 

 

A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lap

-A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell elhelyezni:

 

A borítékon szerepeljen: Adózó neve

                                        Adózó lakcíme

                                        Adózó adóazonosító jele

A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt az APEH felé vagy

-A munkáltatónak átadni, aki gondoskodik annak továbbításáról.

-Iskolánk honlapján: nakovich@nakovich.hu online lehetőség is biztosított

 

 

Kérjük, hogy felajánlásával támogassa Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk tenni!

 

 

Kópháza, 2020. március  02.

 

 

                      Kópházai Általános IskolaTanulóiért Közalapítvány

                                                                    Kuratóriuma

 

 

 

 

 

Pozivnica
Meghívó

  2020.03.09.

Jelovnik za ožujak
Márciusi étrend

  2020.02.27.

Márciusi étlapunkat ide kattintva érheti el.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Mesopust
Farsang

  2020.02.02.

Tisztelt Szülők!

 

Az idei tanévben február 7 – én rendezzük meg hagyományos iskolai farsangi bálunkat. Az alsó tagozatosoknak 15 – 18 óráig tart a bál, míg a felsősöknek 18 – 21 óráig. Tombolajegyet az idei tanévben 200 Ft/db-ért árusítunk hétfőtől. Kérjük a szülőket, hogy tombolatárgyakkal támogassák rendezvényünket, és február 6-ig (csütörtökig) küldjék el az osztályfőnöknek.

Köszönettel:                  Kóczánné Deák Laura

                                    Diákönkormányzat vezetője

Jelovnik za februar
Februári étlap

  2020.01.30.

Februári étlapunkat ide kattintva érhetik el.

Gratuliramo
Gratulálunk!

  2020.01.29.

Egy verselős délután

Január 22. A Magyar Kultúra Napja 1989 óta. Szerte az országban tartanak megemlékezéseket, ünnepségeket, műsorokat.

  1. január 22-én a kópházi iskolában is szerveztek egy ehhez a naphoz méltó programot. Szavalóversenyre hívták az alsós és felsős gyerekeket. Azokat, akik szívesen, örömmel tanulnak és mondanak verseket.

Engem, mint az iskola volt tanító nénijét – aki már harmadik éve nyugdíjasként éli mindennapjait – hívtak és vártak zsűrizni erre a versenyre.

Szíves örömest jöttem! Tele várakozással, kíváncsisággal! Milyenek lesznek a gyerekek, milyenek a választott versek? Hát nem okozott csalódást senki és semmi sem!

Látni a sok izgatott, kipirult arcú, apró és nagyobb fiút és lányt, akik felkészülten, bátran, határozottan álltak elénk és szépen, átéléssel tolmácsolták a verseket – ez nagy boldogság volt számomra. Visszaidézte azokat az időket, amikor 24 éven át, ebben az iskolában számtalan versenyre, műsorra készültem én is kis tanítványaimmal.

S hogy milyenek voltak a választott versek? A régi klasszikusoktól (Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula…) egészen a kortárs költők műveiig (Lackfi János, Varró Dániel, Vesztergom Andrea, Muhi János…) ívelt a sor. Mindenkinek sikerült megtalálnia a korához, egyéniségéhez, stílusához illő művet.

Szokták mondani (egy-egy versenyen): „a zsűri nehéz helyzetben van”. Hát valóban, így jártunk most mi is a társaimmal. Nem volt könnyű kiválasztani a győzteseket az 1-2.oszt., a 3-4.oszt., az 5-6.oszt. és a 7-8.oszt. kategóriákban sem! Úgy gondolom, az az igazán jó verseny, ahol nehéz a zsűri dolga. És ez ilyen volt!

Gratulálok még egyszer azoknak a gyerekeknek, akik a versmondás szépségét, örömét megosztották velünk, a hallgatósággal!

Köszönet a szülőknek és a pedagógusoknak, akik segítették a gyerekeket a felkészülésben!

Szép volt! Találkozzunk jövőre, ugyanitt!

Keresztényné Kocsis Éva

 

2020.02.01-től érvényes étkezési térítési díjak

  2020.01.16.

A 2020.február 1-től érvényes étkezési térítési díjakat ide kattintva olvashatja.

  2020.01.15.

  2020.01.10.

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2020.02.17-2023.02.16-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9495 Kópháza, Fő u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Horvát nemzetiségi általános iskolában testnevelésórák tartása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanulószobai és egyéb-az oktatással kapcsolatos feladatok ellátása. Részvétel a nemzetiségi programokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, testnevelés szakos végzettség,

         büntetlen előélet, cselekvőképesség a horvát hagyományok, értékek tisztelete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         horvát nemzetiségi szakirányú végzettség ,

         Horvát nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SÁRKÖZI ÁGNES nyújt, a 30/6504606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton SÁRKÖZI ÁGNES részére a sarkozi1962@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény 2014-től Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. A határozott idejű kinevezés- a szakpártól és az intézményi feladatellátás alakításától függően-határozatlan idejűvé is válhat. A munkakör betöltéséhez a településen szolgálati lakás igénybevehető!

 

to top