2020.03.16.

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött, így iskolánk is átáll a digitális munkarendre. Ehhez szükség lesz arra, hogy gyermeküknek/vagy a szülőnek legyen egy gmail.com-os e-mail címe, mivel a pedagógusok kérni fogják a tanulókat, hogy különböző online felületekre regisztráljanak, illetve azokat használják.

 

Iskolánk pedagógusai a tanulókhoz az eddigi órarend szerint fogják a tananyagot eljuttatni.

A tananyagot az E-KRÉTA felületén és a GOOGLE CLASSROOM (tanterem) alkalmazásokon, valamint a tanárok egyedi döntése alapján esetenként e-mailben kapják meg a tanulók.

A digitális oktatás 2020.március 17-én kezdődik.

 

Kérjük, segítsék, támogassák gyermekük otthoni tanulását!

 

Iskolánk digitális tanrendhez igazodó szabályzattal egészítette ki a HÁZIRENDJÉT:

 

A tanuló jogai

A tanuló joga, hogy:

 1. A tanulóknak joguk van az új tanítási rendben a tanuláshoz, tantárgyi fejlődéshez
 2. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák
 3. Ne érje hátrány fejlődését
 4. A tanulmányi munkához a szaktanáraitól, osztályfőnökétől segítséget kapjon, tanárainak elérhetőségén keresztül
 5. Tanárainak e-mailcímét vagy a tanára által megadott elérhetőségét ismerje
 6. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről
 7. Témazáró dolgozatai idejét, témáját annak megíratása előtt megtudja (legalább az előtte lévő órán) és az e-naplóban bejelentve legyen számára. Egy napon kettőnél több témazáró nagydolgozat nem íratható!
 8. Dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját digitális formában megnézhesse

 

A tanuló kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy:

 1. Az új digitális tanrendhez igazodva, tanárai által kapott feladatokat megoldja
 2. A feladatainak megoldását tanára által kért formában és módon a megadott határidőre tanárának megküldi
 3. A tananyaggal a tanára által meghatározottak szerint haladjon
 4. Tanáraitól kapott feladatokat mással nem oszthatja meg, a közösségi médiában nem teheti nyilvánossá. A feladatok a pedagógusok saját tulajdonú szellemi termékei, amelyeket csak a tanára által előírtak szerint használhat, és oldhat meg a tanuló.
 5. A felmérőket, teszteket, témazárókat csak a megengedett segédeszközökkel oldja meg
 6. Tanítója, tanára útmutatása szerint végezze feladatát

 

Segítségüket, közreműködésüket köszönjük!

Kópháza, 2020. 03. 16.                                                          Sárközi Ágnes ig.

  2020.03.14.
Tisztelt Szülők! A kormány döntése értelmében március 16-tól, hétfőtől bezárnak az iskolák, az oktatás digitálisan folytatódik tovább. Amennyiben konkrétabb információkkal fogunk rendelkezni, azonnal tájékoztatjuk Önöket.
Sárközi Ágnes ig.

1 %

  2020.03.12.
 

Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !

 

 

 

Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség van arra, hogy felajánlja a

 

Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 %-át.

 

2019. évben a Közalapítvány bevételét 314 954 Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás.

Nagyon szépen köszönjük! A befolyt összegből tanulóink tanórán kívüli szabadidős tevékenységét, versenyeket támogattunk, szemléltető eszközöket vásároltunk, és kiváló tanulóinkat díjaztuk.

 

Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat minket, teendője a következő:

 

 

-Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint adózik.

-Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, akkor a nyilatkozattételre jogosult.

-Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény határozza meg kiknek, mely szervezeteknek a javára (amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell tenni a nyilatkozatot.

-A nyilatkozaton szerepeljen:

 

 

Kedvezményezett neve: Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   Közalapítvány

   Adószáma:                                        18528453-1-08

 

 

A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lap

-A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell elhelyezni:

 

A borítékon szerepeljen: Adózó neve

                                        Adózó lakcíme

                                        Adózó adóazonosító jele

A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt az APEH felé vagy

-A munkáltatónak átadni, aki gondoskodik annak továbbításáról.

-Iskolánk honlapján: nakovich@nakovich.hu online lehetőség is biztosított

 

 

Kérjük, hogy felajánlásával támogassa Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk tenni!

 

 

Kópháza, 2020. március  02.

 

 

                      Kópházai Általános IskolaTanulóiért Közalapítvány

                                                                    Kuratóriuma

 

 

 

 

 

Pozivnica
Meghívó

  2020.03.09.

Jelovnik za ožujak
Márciusi étrend

  2020.02.27.

Márciusi étlapunkat ide kattintva érheti el.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Pozivnica
Meghívó

  2020.02.06.

Mesopust
Farsang

  2020.02.02.

Tisztelt Szülők!

 

Az idei tanévben február 7 – én rendezzük meg hagyományos iskolai farsangi bálunkat. Az alsó tagozatosoknak 15 – 18 óráig tart a bál, míg a felsősöknek 18 – 21 óráig. Tombolajegyet az idei tanévben 200 Ft/db-ért árusítunk hétfőtől. Kérjük a szülőket, hogy tombolatárgyakkal támogassák rendezvényünket, és február 6-ig (csütörtökig) küldjék el az osztályfőnöknek.

Köszönettel:                  Kóczánné Deák Laura

                                    Diákönkormányzat vezetője

Jelovnik za februar
Februári étlap

  2020.01.30.

Februári étlapunkat ide kattintva érhetik el.

Gratuliramo
Gratulálunk!

  2020.01.29.

Egy verselős délután

Január 22. A Magyar Kultúra Napja 1989 óta. Szerte az országban tartanak megemlékezéseket, ünnepségeket, műsorokat.

 1. január 22-én a kópházi iskolában is szerveztek egy ehhez a naphoz méltó programot. Szavalóversenyre hívták az alsós és felsős gyerekeket. Azokat, akik szívesen, örömmel tanulnak és mondanak verseket.

Engem, mint az iskola volt tanító nénijét – aki már harmadik éve nyugdíjasként éli mindennapjait – hívtak és vártak zsűrizni erre a versenyre.

Szíves örömest jöttem! Tele várakozással, kíváncsisággal! Milyenek lesznek a gyerekek, milyenek a választott versek? Hát nem okozott csalódást senki és semmi sem!

Látni a sok izgatott, kipirult arcú, apró és nagyobb fiút és lányt, akik felkészülten, bátran, határozottan álltak elénk és szépen, átéléssel tolmácsolták a verseket – ez nagy boldogság volt számomra. Visszaidézte azokat az időket, amikor 24 éven át, ebben az iskolában számtalan versenyre, műsorra készültem én is kis tanítványaimmal.

S hogy milyenek voltak a választott versek? A régi klasszikusoktól (Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula…) egészen a kortárs költők műveiig (Lackfi János, Varró Dániel, Vesztergom Andrea, Muhi János…) ívelt a sor. Mindenkinek sikerült megtalálnia a korához, egyéniségéhez, stílusához illő művet.

Szokták mondani (egy-egy versenyen): „a zsűri nehéz helyzetben van”. Hát valóban, így jártunk most mi is a társaimmal. Nem volt könnyű kiválasztani a győzteseket az 1-2.oszt., a 3-4.oszt., az 5-6.oszt. és a 7-8.oszt. kategóriákban sem! Úgy gondolom, az az igazán jó verseny, ahol nehéz a zsűri dolga. És ez ilyen volt!

Gratulálok még egyszer azoknak a gyerekeknek, akik a versmondás szépségét, örömét megosztották velünk, a hallgatósággal!

Köszönet a szülőknek és a pedagógusoknak, akik segítették a gyerekeket a felkészülésben!

Szép volt! Találkozzunk jövőre, ugyanitt!

Keresztényné Kocsis Éva

 

2020.02.01-től érvényes étkezési térítési díjak

  2020.01.16.

A 2020.február 1-től érvényes étkezési térítési díjakat ide kattintva olvashatja.

to top